Računovodstvo, revizija i financije 10/2005

Web izdanje 8,99
Posljednja prilika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Zakonski rok plaćanja od 1. siječnja 2006.
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Knjigovodstveni postupci s naknadama za ambalažu i ambalažni otpad
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec.
Knjigovodstveni praktikum: Povećanje kapitala, podizanje i uporaba gotovine putem kreditne kartice
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Ažuriranje i usklađivanje knjigovodstvenih evidencija tijekom poslovne godine
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Računovodstvo vrjednovanja zaliha
Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Računovodstvo ulaganja u druga društva
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rev.
Praćenje troškova proizvodnje posredstvom sustava radnih naloga
Autor: Mr. sc. Berislav BOLFEK
Praktikum proračunskog računovodstva: Naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu – 2. dio
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Višak, odnosno manjak prihoda (računovodstvo i planiranje)
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Praktikum neprofitnog računovodstva: Prijeboj
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi
Autor: Ivan ŽILIĆ, dipl. oec.
Upravljanje kvalitetom revizije
Autor: Tomislav BULAT, dipl. oec.
Novosti iz Odbora za MRS-ove
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Rad temeljem ugovora o djelu prema novom poreznom sustavu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Zastara u poreznom postupku
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Postupci s naplaćenim računima za predujam nakon što je posao obavljen (primjer iz Austrije)
Autor: Prof. dr. sc. Norbert BRAMERDORFER
RRiF-ovi porezni savjeti
Autori: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Anja BOŽINA, dipl. oec.
Prijelaz obrtnika na oporezivanje porezom na dobitak
Autori: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
PDV pri prijelazu obrtnika "dohodaša" u "dobitaša"
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Budućnost učinkovita upravljanja zalihama
Autor: Doc. dr. sc. Mirjana PEJIĆ BACH
Novosti u kategorizaciji drugih vrsta smještajnih objekata
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
ATA-karnet u postupku privremenog uvoza
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Šifre zemalja i valuta što ih se primjenjuje u platnom prometu s inozemstvom
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Pregled provedbenih propisa iz deviznog poslovanja
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Prijevoz za vlastite potrebe (putni radni list)
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Modeli planiranja i praćenja iskorištenja slobodnih dana u hotelijerstu
Autor: Mr. sc. Vlado ANDRIJAŠEVIĆ, dipl. oec.
Radni sporovi kroz sudsku praksu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja
Planiranje proračuna i izrada financijskih planova za razdoblje 2006. – 2008.
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za prva tri tromjesečja 2005.
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Povrat plaćenog PDV-a u vezi s tehnologijskoistraživačkim i znanstvenoistraživačkim projektima i vatrogasnom djelatnosti u 2005.
Autor: Serđo KABIĆ, dipl. iur.
Donesen je Zakon o državnim službenicima
Autor: Zdenka POGARČIĆ, dipl. iur.
Komentar Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
Autor: Željko STIPIĆ, prof.