Računovodstvo, revizija i financije 12/2005

Web izdanje 8,99
Sve zaboravite
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Novi zakoni o računovodstvu i reviziji donose se po hitnom postupku
Amortizacija dugotrajne imovine prema MRS-u 16 i našim poreznim propisima
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Otpis tražbina kao porezno i računovodstveno nepriznati ili priznati trošak
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Prigodni darovi radnicima i njihovoj djeci
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Troškovi promidžbe i reprezentacije, darovanja i sponzorstva
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Nabava i prodaja umjetnina
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec.
Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Nabavljena, a neplaćena dugotrajna imovina i tečajne razlike pri nabavi dugotrajne imovine
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Manjak prihoda, revalorizacija prodane dugotrajne imovine i pomoć iz Državnog proračuna za ublažavanje elementarnih šteta
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Procjena razine pouzdanosti internih kontrola informacijskog sustava s pomoću CobiT metodologije
Autor: Doc. dr. sc. Mario SPREMIĆ
Poslovni plan: zašto, kada i kako?
Autori: Prof. dr. sc. Marica ŠKRTIĆ
Mr. sc. Marko TISOVEC
Podsjetnik za plaćanja naknada za ambalažu
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec.
Zatezne kamate jučer, danas i sutra
Autor: Ivan ZELIĆ, dipl. oec.
Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Izmjene u Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost
Autor: Zdravka BARAC, dipl. oec.
Nove porezne evidencije – knjige I-RA i U-RA od 1. siječnja 2006.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ulazak i izlazak poduzetnika iz sustava PDV-a
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Drugi dohodak
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Božo LELAS, dipl. oec.
Prijelaz obrtnika na oporezivanje porezom na dobitak
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji popis (inventura) u obrtništvu
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dostava hrane i pića izvan ugostiteljskog objekta – catering
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Izvješćivanje HNB – platna bilanca, inozemni dug, međunarodna ulaganja
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Novosti u poslovanju ovlaštenih mjenjača
Autor: Zoran JURAK, dipl. oec.
Upravljanje rizikom kamatne stope u bankama
Autor: Prof. dr. sc. Antun JURMAN
Sklapanje ugovora prema novom Zakonu o obveznim odnosima
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Ugovori o radu i otkazi – ogledni primjeri – I. dio
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Novac, bankarstvo i financijska tržišta
Autori: Prof. dr. sc. Vlado LEKO
Prof. dr. sc. Lovre BOŽINA
Novi prijedlozi zakona
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja
Pripreme godišnjeg obračuna za 2005. u proračunskom računovodstvu
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Godišnji popisi kod proračuna i njihovih korisnika
Autori: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Povlačenje sredstava za bolovanja iznad 42 dana s jedinstvenog računa državnog proračuna u 2006.
Autor: Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec.