Računovodstvo, revizija i financije 2/2005

Web izdanje 8,99
Pandorina škrinjica
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Godišnji obračuni, financijska i druga izvješća za 2004. - (II. dio)
I. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2004. (Obrazac PD)
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
II. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance malih poduzetnika
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
III. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za srednje velike i velike poduzetnike
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
IV. Sastavljanje Bilance za srednje velike i velike poduzetnike
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
V. Sastavljanje izvješća o promjeni kapitala (glavnice) - tiskanica PG za 2004.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
VI. Bilješke uz temeljna financijska izvješća
Autori: Prof. dr. sc. Petar PROKLIN
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstvo pripajanja i spajanja društava
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec.
Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2004.
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Statistički izvještaji neprofitnih organizacija za 2004.
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Praktikum: Kredit za kupnju robe i usluga i ulaganje na tuđoj imovini
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Procjena materijalnosti greške i revizijskog rizika
Autor: Tomislav BULAT, dipl. oec.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autori: Doc. dr. sc. Tatjana HORVAT
Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Postupak nabave male vrijednosti
Autor: Marija CVRLJE, dipl. iur.
Sastavljanje obrasca PDV-K za 2004.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezna prijava građana za 2004. (Obrazac DOH)
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Razlikovanje plaće i drugih dohodaka
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obračun i plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori
Autor: Mira ČEGEC, dipl. oec.
Izvori financiranja obrta za ulaganje u dugotrajnu imovinu
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec.
Oporezivanje poljoprivredne djelatnosti uvjetovano potporama u poljoprivredi
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Obveze poslodavaca prema HZMO-u, radi prijave staža osiguranja i utvrđivanja mirovinske osnovice radnika
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Izvješćivanje Porezne uprave o obračunanim doprinosima i plaćenom porezu na Obrascu ID
Autori: Tomo ŠNAJDER
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obrasci PK prema odredbama novog Zakona o porezu na dohodak
Autor: Ivana KANTOLIĆ, dipl. oec.
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja