Računovodstvo, revizija i financije

Uvodnik
rrif - 3.2005, str. 13
Računovodstvene posebnosti proizišle iz ZoPD-a
rrif - 3.2005, str. 15
Obračunavnje stipendija i zarada učenika i studenata
rrif - 3.2005, str. 22
Godišnji financijski izvještaj (GFI) za 2004. za FINA-u
rrif - 3.2005, str. 27
Izvješće o novčanim tijekovima
rrif - 3.2005, str. 41
Posebnosti godišnjeg obračuna
rrif - 3.2005, str. 47
Godišnji obračun proizvdnje - zalihe i rashodi
rrif - 3.2005, str. 57
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivredi
rrif - 3.2005, str. 66
Godišnji obračun o hotelijerskoj i ugostiteljskoj djelatnosti
rrif - 3.2005, str. 73
Godišnji obračun poduzetnika graditeljskih aktivnosti
rrif - 3.2005, str. 83
Analiza poslovanja temeljem godišnjih financijskih izvješća
rrif - 3.2005, str. 91
Otpust duga i stjecanje vlasničkih udjela
rrif - 3.2005, str. 101
Novosti iz međunarodnog računovodstva
rrif - 3.2005, str. 104
Kako se utvrđuje cijena kredita
rrif - 3.2005, str. 106
Novi garancijski programi HAMAG-a za poduzetnike
rrif - 3.2005, str. 112
Dostava podataka o imovini za utvrđivanje općinskih ili gradskih poreza do 31. ožujka 2005.
rrif - 3.2005, str. 114
Carinski postupak unutarnje proizvodnje
rrif - 3.2005, str. 115
Pojednostavnjen postupak privremenog uvoza i izvoza ambalaže
rrif - 3.2005, str. 120
Slobodne zone - devizni aspekt poslovanja
rrif - 3.2005, str. 122
Posredna izravna ulaganja kao dio statističkog izvješća o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima
rrif - 3.2005, str. 126
Ekonomski kapital - izloženost banaka riziku
rrif - 3.2005, str. 131
Radni sporovi u sudskoj praksi
rrif - 3.2005, str. 138
Hrvatska ekonomska misao
rrif - 3.2005, str. 139
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
rrif - 3.2005, str. 143
Novi propisi
rrif - 3.2005, str. 144
Poslovne obavijesti
rrif - 3.2005, str. 146
Objava rezultata poslovanja
rrif - 3.2005, str. 169