Računovodstvo, revizija i financije 3/2005

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Prof. dr. sc. Marko HOČEVAR
Računovodstvene posebnosti proizišle iz ZoPD-a
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Obračunavnje stipendija i zarada učenika i studenata
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji financijski izvještaj (GFI) za 2004. za FINA-u
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Izvješće o novčanim tijekovima
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji obračun proizvdnje - zalihe i rashodi
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivredi
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji obračun o hotelijerskoj i ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji obračun poduzetnika graditeljskih aktivnosti
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Analiza poslovanja temeljem godišnjih financijskih izvješća
Autor: Prof. dr. sc. Nidžara OSMANAGIĆ-BEDENIK
Otpust duga i stjecanje vlasničkih udjela
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Novosti iz međunarodnog računovodstva
Kako se utvrđuje cijena kredita
Autori: Mr. sc. Radovan KIRCHBAUM
Vlasta Santo OLĐA, dipl. oec.
Novi garancijski programi HAMAG-a za poduzetnike
Autor: Veljko PAUŠ, dipl. oec.
Dostava podataka o imovini za utvrđivanje općinskih ili gradskih poreza do 31. ožujka 2005.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Carinski postupak unutarnje proizvodnje
Autor: Ivana SOIĆ, dipl. oec.
Pojednostavnjen postupak privremenog uvoza i izvoza ambalaže
Autor: Ivana SOIĆ, dipl. oec.
Slobodne zone - devizni aspekt poslovanja
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Posredna izravna ulaganja kao dio statističkog izvješća o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Ekonomski kapital - izloženost banaka riziku
Autor: Dr. sc. Andrea PAVLOVIĆ
Radni sporovi u sudskoj praksi
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Hrvatska ekonomska misao
Autor: Akademik Vladimir STIPETIĆ
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja