Računovodstvo, revizija i financije 4/2005

Web izdanje 8,99
Put u raj
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Troškovi promidžbe i reprezentacije od 1. siječnja 2005.
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Obračunavanje primitaka u naravi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Uporaba dobitka i pokriće gubitka
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Razlike koje dovode do odgođenih poreza
Autor: Katarina HORVAT, dipl. oec.
Posebnosti poslovanja u inozemstvu za 2004.
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Konsolidirana financijska izvješća
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rev.
Otvaranje poslovnih knjiga za 2005. i zaključak za 2004. za poduzetnike
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Tromjesečni statistički izvješaji u 2005. (za I. – III. predaje se FINA-i do 20. travnja 2005.)
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Izazov povećanju kapitala dioničkih društava
Autor: Prof. dr. sc. Davor POJATINA
Posljednje napomene u svezi s prijavom poreza na dobitak za 2004.
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Usklađenje poreznih evidencija prije predaje prijave poreza na dobitak za 2004.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Porez na dobit po odbitku
Autor: Tajana BERDIK, dipl. oec.
Procjena porezne osnovice
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Poslovanje sportaša
Autor: Ivan ZELIĆ, dipl. oec.
Masovna proizvodnja prema individualnim potrebama potrošača i ekonomija diferencijacije
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje SKOKO
Izravna prodaja i pravila poslovanja izravne prodaje
Autor: Jasenka GLEĐA, dipl. iur.
Obavljanje usluga prehrane, pića i napitaka u objektima zatvorenog tipa
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Depozitni poslovi rezidenata
Autor: Mr. sc. Marcela KIR, dipl. oec.
Prestanak funkcije predsjednika i člana uprave dioničkog društva
Autor: Akademik Jakša BARBIĆ
Odgovornost prijevoznika za štete na stvarima i/ili osobama
Autor: Mr. sc. Vice BARBIR, dipl. oec.
Donesen je novi Zakon o obveznim odnosima
Autor: Zdenka POGARČIĆ, dipl. iur.
Radni sporovi u sudskoj praksi Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Poslovne obavijesti
Dohotci članova predstavničkih i izvršnih tijela
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Registar korisnika proračuna
Autor: Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Novi način knjiženja poslovnih događaja od 1. siječnja 2005.
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Financijski izvještaji za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka za proračune i korisnike proračuna
Autori: Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Okružnica o predaji financijskih izvještaja proračuna i korisnike proračuna za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2005.
Obrazac OBVEZE i cjelovit primjer nekih poslovnih događaja
Autor: Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Pravna zaštita u postupcima javne nabave
Autor: Goran MATEŠIĆ, dipl. iur.