Računovodstvo, revizija i financije 5/2005

Web izdanje 8,99
Uzmimo stvari u svoje ruke
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Poslovanje poljoprivrednih proizvođača - obveznika poreza na dohodak
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Mirovinsko osiguranje poljoprivrednika
Autor: Ana ŠAŠIĆ-ŠOJAT, prof.
Prodaja poljoprivrednih dobara proizvedenih na obiteljskome gospodarstvu
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Računovodstvo proizvodnje povrća
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rač.
Nadzor u prodaji poljoprivrednih proizvoda
Autor: Goranka BASIĆ, dipl. iur.
Ispravljanje pogrešaka u računovodstvenim knjigama
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Obračun troškova amortizacije do porezno dopuštene razine
Autor: Katarina HORVAT, dipl. oec.
Knjigovodstveni praktikum za poduzetnike (I.)
Autori: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
O nepravilnostima pri popunjavanju obrazaca i o nekim aspektima financiranja
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Doprinosi u vezi s isplatom regresa po sudskim presudama i kredit odobren prema načelu minusa na žiro-računu
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Revizija sigurnosti informacijskih sustava
Autor: Prof. dr. sc. Željko PANIAN
Iz Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Američki regulatorni imperijalizam
Autor: Dragan TOMAŠEVSKI, dipl. oec. i steč. uprav.
Pravo na odbitak pretporeza pri započinjanju poduzetničke djelatnosti prema Zakonu o PDV-u s osvrtom na sudsku praksu EU
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina - rješavanje vlastitoga stambenog pitanja
Autor: Mr. sc. Marijana VURAIĆ, dipl. oec.
Uloga vještaka u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
RRiF-ovi porezni savjeti
Novosti u Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu davanja povlastica
Autor: Mr. sc. Olga LUI
Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova
Autori: Mr. sc. Marijana VURAIĆ, dipl. oec.
Božo LELAS, dipl. oec.
Nadzor u trgovini - odgovori na pitanja u provedbi inspekcijskog nadzora
Autor: Goranka BASIĆ, dipl. iur.
Novosti u Zakonu o boravišnoj pristojbi
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Nadoknade plaće za bolovanje i porodni dopust
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Iskazivanje podataka na Obrascu R-Sm
Autor: Ksenija VUGRIN, dipl. oec.
Zasnivanje radnog odnosa
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Poslovne obavijesti