Računovodstvo, revizija i financije 6/2005

Web izdanje 8,99
Pravda
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Oporezivanje turističkih usluga
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR, dipl. oec.
Paušalno oporezivanje dohotka građana – djelatnost iznajmljivanja kreveta i organiziranja kampova
Autori: Mr. sc. Mirjana VURAIĆ, dipl. oec.
Božo LELAS, dipl. oec.
Plaćanje boravišne pristojbe u 2005.
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Oblikovanje cijena u hotelskim i ugostiteljskim objektima
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Poslovanje ugostitelja i hotelijera – obveznika poreza na dohodak
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvene evidencije i praćenje utroška u ugostiteljstvu i hotelijerstvu poduzetnika
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Minimalni uvjeti i kategorizacija objekata za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Inspekcijski nadzor u ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Inspekcijski nadzor u turističkoj djelatnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
MRS 41 – Poljoprivreda
Autor: Hennie van GREUNING
Računovodstvo proizvodnje voća
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rač.
Trgovačko zastupanje
Autor: Zvonimir TRAMPUS
Praktikum proračunskog računovodstva
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Uvođenje i primjena kontrolinga u malim i srednjim trgovačkim društvima
Autor: Prof. dr. sc. Nidžara OSMANAGIĆ-BEDENIK
Mjerenje kvalitete hotelske usluge, zadovoljstva gostiju i uspješnosti hotela
Autor: Dr. sc. Gordana IVANKOVIČ
Smanjivanje troškova temeljem sklapanja partnerstva
Autor: Mr. sc. Hrvoje STIPIĆ, dipl. oec.
Porez na tvrtku ili naziv za pravne i fizičke osobe
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Nalog za inspekcijski nadzor
Autor: Nada PETROVIĆ, dipl. oec.
RRiF-ovi porezni savjeti
Naplata i plaćanje među rezidentima i nerezidentima u gotovini i čekovima
Autor: Mr. sc. Marcela KIR, dipl. oec.
Godišnji odmor kao pravo i obveza radnika
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Obračunavanje doprinosa i poreza na plaće izaslanih radnika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Povrat doprinosa za 2004. plaćenih iznad najviše osnovice
Autor: Tomo ŠNAJDER
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Poslovne obavijesti