RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Ljepše, brže i sigurnije

rrif - 7.2005, str. 11

Polugodišnja financijska izvješća u 2005.

rrif - 7.2005, str. 13

Međuobračuni poslovanja i izvješćivanja uprave trgovačkih društava za siječanj - lipanj 2005.

rrif - 7.2005, str. 13

Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance u razdoblju siječanj - lipanj 2005.

rrif - 7.2005, str. 17

Polugodišnji statistički izvještaji

rrif - 7.2005, str. 40

Povreda obveze vođenja trgovačkih knjiga kao kazneno djelo

rrif - 7.2005, str. 42

Praktikum neprofitnog računovodstva

rrif - 7.2005, str. 48

Praktikum proračunskog računovodstva

rrif - 7.2005, str. 50

Novosti iz Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde

rrif - 7.2005, str. 52

Procjena rizika pri naplati potraživanja

rrif - 7.2005, str. 54

Mogućnosti i praksa zaštite financijskih rizika u hrvatskim poduzećima

rrif - 7.2005, str. 57

Povrat PDV-a inozemnim građanima i poduzetnicima

rrif - 7.2005, str. 63

PDV na usluge prijevoza zaposlenicima uz osvrt na sudsku praksu

rrif - 7.2005, str. 72

Podnošenje zahtjeva za promjenu visine predujma poreza na dobitak u 2005.

rrif - 7.2005, str. 76

Što donosi novi Kolektivni ugovor za obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo

rrif - 7.2005, str. 80

Prijelaz tvrtke na ustroj za masovnu proizvodnju prema individualnim potrebama potrošača

rrif - 7.2005, str. 87

Oglašavanje proizvoda i usluga

rrif - 7.2005, str. 94

Nadzor u trgovini – odgovori na pitanja u provedbi inspekcijskog nadzora

rrif - 7.2005, str. 96

Carinski postupak u poštanskom prometu

rrif - 7.2005, str. 102

Poslovanje u slobodnima carinskim zonama

rrif - 7.2005, str. 107

Istraživanje o transakcijama matičnih poduzeća rezidenata i njihovih podružnica i inozemstvu

rrif - 7.2005, str. 111

Mora li se plaću isplaćivati posredstvom banke

rrif - 7.2005, str. 117

Radni sporovi – otkazi u sudskoj praksi Vrhovnog suda RH

rrif - 7.2005, str. 120

Utvrđivanje staža osiguranja za mirovinsko osiguranje

rrif - 7.2005, str. 121

Iskazivanje podataka u Obrascu R-Sm

rrif - 7.2005, str. 126

Regres za godišnji odmoru 2005. godini

rrif - 7.2005, str. 138

Dodatci na plaću i plaćen dopust prema autonomnim propisima o radu

rrif - 7.2005, str. 142

Novi propisi

rrif - 7.2005, str. 148

Poslovne obavijesti

rrif - 7.2005, str. 149

Objava rezultata poslovanja

rrif - 7.2005, str. 170

Planiranje proračuna i izrada financijskih planova za razdoblje 2006. – 2008.

rrif - 7.2005, str. 3

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

rrif - 7.2005, str. 13

Društveno poticana stanogradnja

rrif - 7.2005, str. 16

Primjena proračunskog računovodstva u ustanovama u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja

rrif - 7.2005, str. 18

Polugodišnji financijski izvještaji

rrif - 7.2005, str. 24

Sustav unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru

rrif - 7.2005, str. 33

Ugovor o nabavi

rrif - 7.2005, str. 39

Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija

rrif - 7.2005, str. 43

Statistički izvještaji za prvo polugodište 2005.

rrif - 7.2005, str. 56
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)