Računovodstvo, revizija i financije 7/2005

Web izdanje 8,99
Ljepše, brže i sigurnije
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Polugodišnja financijska izvješća u 2005.
Međuobračuni poslovanja i izvješćivanja uprave trgovačkih društava za siječanj - lipanj 2005.
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance u razdoblju siječanj - lipanj 2005.
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Polugodišnji statistički izvještaji
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Povreda obveze vođenja trgovačkih knjiga kao kazneno djelo
Autor: Mr. sc. Gordana MRŠIĆ, dipl. iur.
Praktikum neprofitnog računovodstva
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Praktikum proračunskog računovodstva
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Novosti iz Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Procjena rizika pri naplati potraživanja
Autor: Klaudio UJČIĆ, dipl. oec.
Mogućnosti i praksa zaštite financijskih rizika u hrvatskim poduzećima
Autor: Doc. dr. sc. Mirjana PEJIĆ BACH
Povrat PDV-a inozemnim građanima i poduzetnicima
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
PDV na usluge prijevoza zaposlenicima uz osvrt na sudsku praksu
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR, dipl. oec.
Podnošenje zahtjeva za promjenu visine predujma poreza na dobitak u 2005.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Što donosi novi Kolektivni ugovor za obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijelaz tvrtke na ustroj za masovnu proizvodnju prema individualnim potrebama potrošača
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje SKOKO
Oglašavanje proizvoda i usluga
Autor: Dobrila RAJIĆ, dipl. oec.
Nadzor u trgovini – odgovori na pitanja u provedbi inspekcijskog nadzora
Autor: Goranka BASIĆ, dipl. iur.
Carinski postupak u poštanskom prometu
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Poslovanje u slobodnima carinskim zonama
Autor: Ivana SOIĆ, dipl. oec.
Istraživanje o transakcijama matičnih poduzeća rezidenata i njihovih podružnica i inozemstvu
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Mora li se plaću isplaćivati posredstvom banke
Autor: Mr. sc. Tatjana RUŽIĆ, dipl. oec.
Radni sporovi – otkazi u sudskoj praksi Vrhovnog suda RH
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Utvrđivanje staža osiguranja za mirovinsko osiguranje
Autor: Ana ŠAŠIĆ-ŠOJAT, dipl. oec.
Iskazivanje podataka u Obrascu R-Sm
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Regres za godišnji odmoru 2005. godini
Dodatci na plaću i plaćen dopust prema autonomnim propisima o radu
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja
Planiranje proračuna i izrada financijskih planova za razdoblje 2006. – 2008.
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
Autor: Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec.
Društveno poticana stanogradnja
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Primjena proračunskog računovodstva u ustanovama u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Polugodišnji financijski izvještaji
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Sustav unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru
Autor: Mr. sc. Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Ugovor o nabavi
Autor: Goran MATEŠIĆ, dipl. iur.
Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Statistički izvještaji za prvo polugodište 2005.
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.