Računovodstvo, revizija i financije 8/2005

Web izdanje 8,99
Svi na odmor
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Izmijenjen Zakon o PDV-u
Autor: Zdravka BARAC, dipl. oec.
Oslobođenja i olakšice na temelju izmjena Zakona o porezu na dobit prenesena u druge zakone
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Računovodstvo proizvodnje – materijalne i financijske vrijednosti
Autor: Mr. sc. Dario DUNKOVIĆ
Tradicionalna računovodstvena mjerila uspješnosti kao mjerila bogatstva za dioničare
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Suvremena menadžerska izvješća za upravu
Autor: Prof. dr. sc. Marko HOČEVAR
Knjigovodstveni praktikum
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Praktikum proračunskog računovodstva
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Temeljne odrednice zakonske revizije u Europskoj Uniji
Autor: Prof. dr. sc. Ivo SPREMIĆ
Novosti iz Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Troškovi kapitala dioničkog drušva
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MARKOVIĆ
Primjena triju metoda za izračun potrebnih obrtnih sredstava i izvora
Autor: Mr. sc. Damir JURIČIĆ
Oporezivanje prijevoznih usluga
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje drugog dohotka nerezidenata
Autor: Vesna BRDOVNIK, dipl. oec.
Novosti u označavanju i oporezivanju kave posebnim porezom
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Znanje pomaže menadžerima u povećanju poslovne izvrsnosti
Autor: Prof. dr. sc. Ivanka AVELINI-HOLJEVAC
Nadzor u trgovini – odgovori na pitanja u provedbi inspekcijskog nadzora
Autor: Goranka BASIĆ, dipl. iur.
Uvjeti za obavljanje prometa na veliko i malo lijekovima
Autor: Mr. sc. Darko MANOJLOVIĆ
Rizici likvidnosti banaka, čimbenici i indikatori
Autor: Prof. dr. sc. Antun JURMAN
Klasterizacija u funkciji povećanja konkurentnosti hrvatskog malog poduzetništva
Autor: Prof. dr. sc. Marica ŠKRTIĆ
Nova metodologija za izračunavanje indeksa potrošačkih cijena i prikaz serije indeksa od 1998. do ožujka 2005.
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH
Pregovori – postupak što prethodi zaključenju ugovora
Autor: Dr. sc. Zlatko ĆESIĆ
Pravilnik o radu – ogledni primjer
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Radni sporovi kroz sudsku praksu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Ograničenje osnovice za plaćanje mirovinskog doprinosa za 2005. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Adolf Dragičević: "Svjetski izazov Hrvatskoj"
Autor: Prof. dr. sc. Josip DEŽELJIN
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja