Računovodstvo, revizija i financije 9/2005

Web izdanje 8,99
Kraj jedne epohe
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Novi Pravilnik o porezu na dohodak
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Božo LELAS, dipl. oec.
Novi Pravilnik o porezu na dobit – kada poštena osnovica
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Provjera knjigovodstvenih isprava
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Dugoročno upravljanje troškovima poduzeća
Autori: Mr. sc. Iztok KOLAR
Prof. dr. sc. Franc KOLETNIK
Računovodstvene podloge za upravljanje troškovima
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Praktikum proračunskog računovodstva
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Revizija računovodstvenih procjena
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Novosti iz Odbora za MRS-ove
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Kratkoročno financiranje poduzeća
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MARKOVIĆ
Usklađivanje ugovorene cijene – indeksna i valutna klauzula te klauzula klizne skale
Autor: Mr. sc. Miljenko GIUNIO, dipl. iur.
Metode utvrđivanja transfernih cijena
Autor: Mr. sc. Štefan KUHAR, dipl. oec.
Kada se oporezivanje ne može temeljiti na knjigovodstvenim podatcima
Autor: Nada PETROVIĆ, dipl. oec.
Pravna pomoć u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Tumačenja Ministarstva financija iz materijalnofinancijskog poslovanja
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Nadoknade za bolovanje u obrtničkim djelatnostima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Hrvatsko malo poduzetništvo i Europska Unija
Autor: Prof. dr. sc. Marica ŠKRTIĆ
Neki aspekti ocjenjivanja radnog učinka
Autor: Klaudio UJČIĆ, dipl. oec.
Nadzor gospodarskih inspektora nad prometom, označivanjem i deklariranjem kave
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Planiranje i strategija upravljanja rizikom likvidnosti banaka
Autor: Prof. dr. sc. Antun JURMAN
Novele Ovršnog zakona u cilju zaštite vjerovnika
Autor: Zdenka POGARČIĆ, dipl. iur.
Obračun plaće za rad u nepunom radnom vremenu
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja