Računovodstvo, revizija i financije 1/2006

Web izdanje 8,99
Skandal
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Osnovice za doprinose za obvezna osiguranja - plaće u 2006.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Primjena novoga Zakona o računovodstvu - što treba znati na početku primjene
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Novi Zakon o reviziji
Autor: Mr. sc. Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Uporaba osobnih automobila u službene svrhe
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Izrada godišnjeg financijskog izvješća i porezne prijave poduzetnika za 2005. (I. dio)
Obvezna financijska i porezna izvješća poduzetnika za godinu 2005.
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec.
Konačni obračun članarina, doprinosa i spomeničke rente za 2005. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji obračun amortizacije za 2005.
Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Računovodstveno-porezni postupci s manjkovima, otpisima i procjenama za 2005.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2005. u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveni postupci prilikom godišnjeg obračuna proizvodnje
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Posebnosti godišnjeg obračuna u hotelijerstvu i ugostiteljstvu
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Pripreme godišnjeg obračuna poslovanja za 2005. u komunalnim i drugim društvima koja primaju potpore - proračunska sredstva
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Priprema godišnjeg obračuna u poljoprivredi za 2005.
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rev.
Završna knjiženja u djelatnosti prodaje automobila, servisa i sličnih usluga
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljstvu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Izravne i neizravne naknade građanima i kućanstvu, osiguranje i nadoknada manjka proračunskog korisnika
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Ovrha tražbine putem javnog bilježnika
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Odabir izvora financiranja investicije s pomoću metode simulacije
Autor: Mr. sc. Damir JURIČIĆ, dipl. oec.
Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i ostalim primitcima u 2005. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnje obveze i izvješća o posebnim porezima - trošarinama za 2005.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijelaz s obveznika poreza na dohodak na porez na dobitak - nova uputa
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti u vezi sa stavljanjem brašna na tržište
Autor: Danica LEDECKI, dipl. ing.
Plaćanje i naplata u stranim sredstvima plaćanja u zemlji - odgovori na pitanja
Promjene i prestanak ugovora prema novom Zakonu o obveznim odnosima
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Izvješćivanje glede promjena u knjizi poslovnih udjela za 2005.
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Obračun plaća u 2006.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Novi zakoni
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja
Godišnji obračun obrtnika i slobodnih zanimanja u 2005.
I. Obračun amortizacije za 2005. kod obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
II. Utvrđivanje dohotka od obrtničkih, slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti na obrascima DOH-Z i DOH za 2005.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
III. Godišnja porezna prijava poreza na dohodak za 2005. godinu