Računovodstvo, revizija i financije

Napokon nešto veselo
rrif - 10.2006, str. 15
Kontroling profitnih centara
rrif - 10.2006, str. 17
MSFI i utvrđivanje dobitka s poreznog motrišta
rrif - 10.2006, str. 23
Urednost i vjerodostojnost knjigovodstvenih isprava
rrif - 10.2006, str. 26
Troškovi školovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika
rrif - 10.2006, str. 33
Računovodstvo ulaganja u dionice i vlastite udjele
rrif - 10.2006, str. 39
Praćenje troškova u računovodstvu proizvodnje
rrif - 10.2006, str. 50
Računovodstvo nakladničke djelatnosti
rrif - 10.2006, str. 59
Tromjesečno statističko izvješće, kompletiranje GFI-POD
rrif - 10.2006, str. 65
Kartična naplata i najam
rrif - 10.2006, str. 67
Revizijsko uzorkovanje
rrif - 10.2006, str. 69
Jesmo li odabrali revizora?
rrif - 10.2006, str. 73
Obveze - izgradnja novog pristupa
rrif - 10.2006, str. 74
Poticaji u financiranju malih i srednjih poduzeća
rrif - 10.2006, str. 76
Autorski honorari u poreznom sustavu
rrif - 10.2006, str. 85
Porezna i carinska oslobođenja na inozemne donacije i programe pomoći Europske unije
rrif - 10.2006, str. 96
Poslovanje cvjećara - obveznika poreza na dohodak
rrif - 10.2006, str. 102
Poslovanje ribara - obveznika poreza na dohodak
rrif - 10.2006, str. 111
Balanced Scorecard - najinventivniji upravljački model
rrif - 10.2006, str. 121
Provedba značajnijih odredbi Zakona o zaštiti potrošača
rrif - 10.2006, str. 126
Licenciranje izvođača građenja
rrif - 10.2006, str. 135
Informacije za poduzetnike koji uvoze plovila
rrif - 10.2006, str. 145
Javno-privatno ortaštvo-partnerstvo
rrif - 10.2006, str. 150
Novine u uređenju pravnoga položaja tijela stečajnoga postupka
rrif - 10.2006, str. 156
Radni odnosi kroz sudsku praksu
rrif - 10.2006, str. 164
Novi propisi
rrif - 10.2006, str. 168
Stručne obavijesti
rrif - 10.2006, str. 169
Objava rezultata poslovanja
rrif - 10.2006, str. 194
Promjena zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu
rrif - 10.2006, str. 1
Uz novi zakon o područjima županija, gradova i općina u republici Hrvatskoj
rrif - 10.2006, str. 5
Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture čije se plaće osiguravaju iz državnog proračuna
rrif - 10.2006, str. 11
Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi
rrif - 10.2006, str. 13
Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
rrif - 10.2006, str. 21
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
rrif - 10.2006, str. 36
Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
rrif - 10.2006, str. 50
Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
rrif - 10.2006, str. 69
Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
rrif - 10.2006, str. 81
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
rrif - 10.2006, str. 94
Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2007. - 2009.godine
rrif - 10.2006, str. 107
Zakon o kazalištima
rrif - 10.2006, str. 112