Računovodstvo, revizija i financije 10/2006

Web izdanje 8,99
Napokon nešto veselo
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Kontroling profitnih centara
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
MSFI i utvrđivanje dobitka s poreznog motrišta
Autor: Dr. sc. Werner BOHL, odvj. i rev.
Urednost i vjerodostojnost knjigovodstvenih isprava
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Troškovi školovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo ulaganja u dionice i vlastite udjele
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec.
Praćenje troškova u računovodstvu proizvodnje
Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Računovodstvo nakladničke djelatnosti
Autor: Marino BRNIĆ, dipl. oec.
Tromjesečno statističko izvješće, kompletiranje GFI-POD
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ
Kartična naplata i najam
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Revizijsko uzorkovanje
Autor: Tomislav BULAT, dipl. oec.
Jesmo li odabrali revizora?
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Obveze - izgradnja novog pristupa
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Poticaji u financiranju malih i srednjih poduzeća
Autori: Doc. dr. sc. Marko KOLAKOVIĆ
Bojan MORIĆ-MILOVANOVIĆ, dipl. oec.
Autorski honorari u poreznom sustavu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.
Porezna i carinska oslobođenja na inozemne donacije i programe pomoći Europske unije
Autor: Martin ČELINA, dipl. iur.
Poslovanje cvjećara - obveznika poreza na dohodak
Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Poslovanje ribara - obveznika poreza na dohodak
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Balanced Scorecard - najinventivniji upravljački model
Autor: Dr. sc. Zvonimir PAVLEK
Provedba značajnijih odredbi Zakona o zaštiti potrošača
Autor: Goranka BASIĆ, dipl. iur.
Licenciranje izvođača građenja
Autor: Josip BIENENFELD, dipl. iur.
Informacije za poduzetnike koji uvoze plovila
Autor: Željko DOMINIS, dipl. ing.
Javno-privatno ortaštvo-partnerstvo
Autor: Zdenka POGARČIĆ, dipl. iur.
Novine u uređenju pravnoga položaja tijela stečajnoga postupka
Autor: Prof. dr. sc. Mihajlo DIKA
Radni odnosi kroz sudsku praksu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Stručne obavijesti
Objava rezultata poslovanja
Promjena zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu
Autori: Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Bernardica RUBČIĆ, dipl. iur.
Uz novi zakon o područjima županija, gradova i općina u republici Hrvatskoj
Autor: Sanja DUSPARA, dipl. iur.
Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture čije se plaće osiguravaju iz državnog proračuna
Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi
Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2007. - 2009.godine
Autori: Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Zakon o kazalištima
Autor: Ante MANDARIĆ, dipl. iur.