Računovodstvo, revizija i financije 11/2006

Web izdanje 8,99
Obadva
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, urednik RRiF-a
Kalkulacije troškova u uslužnom poduzeću
Autor: Prof. dr. sc. Marko HOČEVAR
Računovodstvo izvedenih financijskih instrumenata - forwarts
Autori: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Mr. sc. Sanjin STANKOVIĆ
Fer vrijednost i tržišno računovodstvo (I. dio)
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Računovodstvo gospodarskog ribolova na moru
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Inventura - popis imovine i obaveza
Autor: Marino BRNIĆ, dipl. oec.
Jedinstveni sustav izvješćivanja za hotelijerstvo
Autor: Mr. sc. Mirjana STOJANOVIĆ, dipl. oec.
Propisan je obvezatni sadržaj financijskih izvještaja
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Športski klubovi
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Povrat previše isplačenog bolovanja i otplata kredita iz aktiviranoga dobivenoga jamstva
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstveni standardi za mala i srednje velika poduzeća (SMEs)
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Platni sustavi u Europskoj monetarnoj uniji
Autor: Tihomir MAVRIČEK, dipl. oec.
Pranje novca
Autor: Ljubica LEKIĆ, dipl. oec.
Oporezivanje kamata porezom na dohodak od kapitala koje ostvaruju fizičke osobe
Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Prikaz poreznih olakšica u sustavu poreza na dohodak i poreza na dobitak
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Božo LELAS, dipl. oec.
PDV u pristupu unutarnjem tržištu EU
Autori: Doc. dr. sc. Marian-Raimund WAKOUNIG
Mr. sc. Ivica MLADINEO, dipl. oec.
Johanes Peter STIPSITS
Koji se obrti mogu obavljati u stanu
Autor: Mr. sc. Anđelko VOJVODA, dipl. ing.
Gospodarski ribolov na moru - statusno pravni aspekti
Autor: Dr. sc. Josip POPOVIĆ
Promet ribe i proizvoda od ribe
Autor: Dobrila RAJIĆ, dipl. oec.
Promjena carinske deklaracije
Autor: Melita BULJAN, dipl. oec.
Nadzorne knjige
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
"Stari" ovlašteni mjenjači, oprez! Dolazi 6. prosinac 2006.
Autor: Zoran JURAK, dipl. oec.
Računovodstvo call opcije kao ugrađenog derivata u štedno-ulagačkim proizvodima hrvatskih banaka
Autor: Hrvoje MATOVINA, dipl. oec.
Prijevoz za vlastite potrebe
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Novine u uređivanju pravnoga položaja vjerovnika stečajnog dužnika
Autor: Prof. dr. sc. Mihajlo DIKA
Ovrha na plaći
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Radni odnosi kroz sudsku praksu Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Mirovinske osnovice na temelju plaća isplaćenih po sudskim presudama i izvansudskim nagodbama
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Konačni obračun poreza iz plaća za 2006. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Plaćanje doprinosa i oporezivanje naknada članova uprave
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Vijesti iz RRiF-a
Godišnja skupština Udruge "Hrvatski računovođa"
Stručne obavijesti
Objava rezultata poslovanja