Računovodstvo, revizija i financije 2/2006

Web izdanje 8,99
Ono sve što znaš o meni...
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Naknada za ambalažu, PDV i kalkulacija prodajne cijene
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec.
Popusti i sniženja u trgovini na malo
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Temeljne značajke međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
Autor: Mr. sc. Damir KRAJAČIĆ, ovl. rev.
Nove svote dnevnica za inozemstvo
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Izrada godišnjih financijskih izvješća i porezne prijave poduzetnika za 2005. (II. dio)
I. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2005. (Obrazac PD)
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
II. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance malih poduzetnika
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
III. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za srednje velike i velike poduzetnike
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
IV. Sastavljanje Bilance za srednje velike i velike poduzetnike
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
V. Izvješće o novčanim tijekovima
Autor: Ankica GARIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
VI. Izvješće o promjeni glavnice - kapitala za 2005.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
VII. Bilješke uz financijska izvješća 2005.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2005.
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Statistički izvještaji neprofitnih organizacija za 2005.
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Kapitalna pomoć komunalnom društvu, otpust duga u vezi s novčanim zajmom, refinanciranje dobivenog novčanog zajma
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Novosti u području revizijskog izvješćivanja
Autor: Dr. sc. Meta DUHOVNIK
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Ročnice (forwardi) u zaštiti od tečajnog rizika
Autor: Tomislav ŠTIMAC, dipl. oec.
Doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori u 2006.
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec.
Nova Naredba o računima za uplatu prihoda proračuna u 2006.
Autori: Stanko ZORICA, dipl. oec.
Štefica CRVENKOVIĆ, dipl. oec.
Prijava poreza na dohodak građana za 2005.
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Nova izvješća za uvoznike i proizvođače kave
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Konačni obračun PDV-a za 2005.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Popunjavanje novog Obrasca PDV
Autor: Gordana MARIĆ, dipl. oec.
Nova osnovica za PDV na kamate
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Evidencija o nabavi i uporabi reprodukcijskog i potrošnog materijala kod samostalnih djelatnosti
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Plaćanje doprinosa Obrtničkoj komori u 2006.
Autor: Mira ČEGEC
Odgovori na pitanja u vezi s primjenom Pravilnika o količinama brašna utrošenoga za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda
Autor: Danica LEDECKI, dipl. ing.
Upravljanje rizikom kamatne stope u bankama (II. dio)
Autor: Prof. dr. sc. Antun JURMAN
Radni sporovi kroz sudsku praksu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Utvrđivanje prava na doplatak za djecu
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Poduzetnička plaća
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebni doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Novi prijedlozi zakona
Poslovne obavijesti
Mjenica kao sredstvo plaćanja i sredstvo naplate
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Pomoći iz predpristupnih fondova EU i ostale međunarodne darovnice
Autor: Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec.
Posljednje provjere i zaključna knjiženja u vezi s godišnjim obračunom u proračunskom računovodstvu
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja proračuna i korisnika proračuna za 2005. i aktualnosti u sustavu proračuna
Autori: Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Novi sustav unutarnje revizije proračunskih korisnika
Autor: Mr. sc. Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Osvrt na Državni proračun Republike Hrvatske za 2006.
Autor: Serđo KABIĆ, dipl. iur.
Izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006.
Autor: Serđo KABIĆ, dipl. iur.
Uplata namjenskih prihoda u Državni proračun u 2006.
Autor: Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec.
Novi Zakon o državnim potporama - aspekt provedbe politike smanjenja proračunskih rashoda za subvencije i smanjenja obujma državnih potpora
Autor: Božo PRELEVIĆ, dipl. iur.
Poslovanje proračunskih korisnika preko transakcijskog računa proračuna - riznica
Autor: Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec.
Promjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Autor: Sanja DUSPARA, dipl. iur.
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike – tumačenja Komisije za praćenje i tumačenje ugovora
Autor: Nenad VUKOVIĆ, dipl. iur.
Nova visina osnovice za izračun plaća korisnika državnog proračuna
Autor: Serđo KABIĆ, dipl. iur.
Službena putovanja u zemlji i inozemstvu (s prijedlogom novih svota inodnevnica) i visina naknada za korisnike državnog proračuna
Autor: Serđo KABIĆ, dipl. iur.