Računovodstvo, revizija i financije

Otvorena vrata
rrif - 3.2006, str. 15
Tajnost financijskih podataka i GFI
rrif - 3.2006, str. 17
Godišnji financijski izvještaji poduzetnika, banaka, štedionica i društava za osiguranje za 2005. (rok predaje FINA-i do 31. ožujka 2006.)
rrif - 3.2006, str. 21
Zaključne napomene u vezi s prijavom poreza na dobitak za 2005.
rrif - 3.2006, str. 32
Računovodstveno motrište utvrđivanja osnovice poreza na dobitak za 2005.
rrif - 3.2006, str. 34
Sastavljanje izvješća o stanju društva za 2005.
rrif - 3.2006, str. 45
Metode permanentnog smanjivanja troškova
rrif - 3.2006, str. 55
Knjigovodstvene evidencije obveznika plaćanja i evidentiranja naknada za ambalažu
rrif - 3.2006, str. 63
MSFI - Prikaz temeljna određenja
rrif - 3.2006, str. 71
Štrajkaški fond
rrif - 3.2006, str. 77
Otpis potraživanja u kojemu je sadržan PDV i predujmovi za nabavu dugotrajne imovine
rrif - 3.2006, str. 78
Obveze trgovačkih društava prema Zakonu o reviziji
rrif - 3.2006, str. 79
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
rrif - 3.2006, str. 84
Što se može platiti u gotovu novcu
rrif - 3.2006, str. 86
Faktoring - alternativno financiranje (I. dio)
rrif - 3.2006, str. 92
Lokalna javna infrastruktura u javno-privatnom partnerstvu
rrif - 3.2006, str. 95
Novost u nastanku porezne obveze u graditeljstvu
rrif - 3.2006, str. 98
Dostavljanje PDV obrazaca elektroničkim putem - ePDV
rrif - 3.2006, str. 100
Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
rrif - 3.2006, str. 101
Poslovne jedinice nerezidenata prema čl. 4. Zakona o porezu na dobit i čl. 5. OECD-ova Modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
rrif - 3.2006, str. 108
Zapisnik kao akt u poreznom postupku
rrif - 3.2006, str. 113
Povrati više uplaćenih i preknjiženja pogrešno uplaćenih javnih davanja iz djelokruga Porezne uprave
rrif - 3.2006, str. 116
Lanac profita kod usluga i uloga kvalitete
rrif - 3.2006, str. 120
Deklariranje i označivanje obuće, proizvoda od kristalnog stakla te označivanje sirovinskog sastava tekstila
rrif - 3.2006, str. 126
Carinska deklaracija
rrif - 3.2006, str. 133
Novi pristup mjerenju i vrednovanju kreditnog rizika banaka (I. dio)
rrif - 3.2006, str. 141
Ugovorna kazna
rrif - 3.2006, str. 147
Otkazi ugovora o radu - ogledni primjeri - II. dio
rrif - 3.2006, str. 152
Prikaz knjige
rrif - 3.2006, str. 156
Novi propisi
rrif - 3.2006, str. 157
Novosti u stečajnom pravu
rrif - 3.2006, str. 158
Stručne obavijesti
rrif - 3.2006, str. 163
Objava rezultata poslovanja
rrif - 3.2006, str. 187