Računovodstvo, revizija i financije 3/2006

Web izdanje 8,99
Otvorena vrata
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Tajnost financijskih podataka i GFI
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Godišnji financijski izvještaji poduzetnika, banaka, štedionica i društava za osiguranje za 2005. (rok predaje FINA-i do 31. ožujka 2006.)
Autori: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Dragica KUŠEN, dipl. oec.
Zaključne napomene u vezi s prijavom poreza na dobitak za 2005.
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveno motrište utvrđivanja osnovice poreza na dobitak za 2005.
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec.
Sastavljanje izvješća o stanju društva za 2005.
Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Metode permanentnog smanjivanja troškova
Autor: Prof. dr. sc. Marko HOČEVAR
Knjigovodstvene evidencije obveznika plaćanja i evidentiranja naknada za ambalažu
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec.
MSFI - Prikaz temeljna određenja
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Štrajkaški fond
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Otpis potraživanja u kojemu je sadržan PDV i predujmovi za nabavu dugotrajne imovine
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Obveze trgovačkih društava prema Zakonu o reviziji
Autor: Mr. sc. Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Što se može platiti u gotovu novcu
Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Faktoring - alternativno financiranje (I. dio)
Autor: Vladimir KRISTIJAN, dipl. oec.
Lokalna javna infrastruktura u javno-privatnom partnerstvu
Autor: Mr. sc. Damir JURIČIĆ, dipl. oec.
Novost u nastanku porezne obveze u graditeljstvu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Dostavljanje PDV obrazaca elektroničkim putem - ePDV
Autor: Gordana MARIĆ, dipl. oec.
Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Autori: Tajana BERDIK, dipl. oec.
Andreja NOVAK ŠKAREC, dipl. iur.
Poslovne jedinice nerezidenata prema čl. 4. Zakona o porezu na dobit i čl. 5. OECD-ova Modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Autor: Mr. sc. Dubravka SEKULIĆ GRGIĆ
Zapisnik kao akt u poreznom postupku
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Povrati više uplaćenih i preknjiženja pogrešno uplaćenih javnih davanja iz djelokruga Porezne uprave
Autori: Stanko ZORICA, dipl. oec.
Štefica CRVENKOVIĆ, dipl. oec.
Lanac profita kod usluga i uloga kvalitete
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje SKOKO
Deklariranje i označivanje obuće, proizvoda od kristalnog stakla te označivanje sirovinskog sastava tekstila
Autor: Dobrila RAJIĆ, dipl. oec.
Carinska deklaracija
Autor: Melita BULJAN, dipl. oec.
Novi pristup mjerenju i vrednovanju kreditnog rizika banaka (I. dio)
Autor: Doc. dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ
Ugovorna kazna
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Otkazi ugovora o radu - ogledni primjeri - II. dio
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Prikaz knjige
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Novosti u stečajnom pravu
Stručne obavijesti
Objava rezultata poslovanja