Računovodstvo, revizija i financije

Domoljublje
rrif - 4.2006, str. 13
Konsolidcija financijskih izvješća
rrif - 4.2006, str. 15
Posebnosti poslovanja u inozemstvu za 2005.
rrif - 4.2006, str. 27
Uporaba dobitka i pokriće bilančnog gubitka za 2005.
rrif - 4.2006, str. 37
Financijsko izvještavanje – zašto i kome?
rrif - 4.2006, str. 48
Smanjenje troškova u proizvodnim tvrtkama
rrif - 4.2006, str. 51
Tromjesečni statistički izvještaji u 2006. (za I. - III. predaje se FINA-i do 20. travnja 2006.)
rrif - 4.2006, str. 58
Neprofitne organizacije, hoće li vas revidirati Državni ured za reviziju?
rrif - 4.2006, str. 59
Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine, ako je ugovorena valutna klauzula, te prijeboj između potraživanja za najamninu i obveze
rrif - 4.2006, str. 65
Revizija zaliha
rrif - 4.2006, str. 68
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
rrif - 4.2006, str. 78
Faktoring – alternativno financiranje (II. dio)
rrif - 4.2006, str. 80
Anatocizam i anuiteti
rrif - 4.2006, str. 84
Popis obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi
rrif - 4.2006, str. 88
Nastanak porezne obveze poreza na promet nekretnina
rrif - 4.2006, str. 92
Obračun PDV-a za porezna razdoblja 2006. u svjetlu povratne naknade za ambalažu
rrif - 4.2006, str. 97
Prokazna izjava i prokazni popis imovine u poreznom ovršnom postupku
rrif - 4.2006, str. 100
Tumačenja Ministarstva financija iz materijalno-financijskog poslovanja
rrif - 4.2006, str. 103
Odgovori na pitanja
rrif - 4.2006, str. 109
Dostavljanje podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka
rrif - 4.2006, str. 113
Najnovija uputa za postupanje s ambalažom
rrif - 4.2006, str. 118
Plaćanje i naplata u stranoj gotovini
rrif - 4.2006, str. 119
Ovlašteni mjenjači, ne propustite pribaviti licenciju
rrif - 4.2006, str. 125
Valuta isplate dnevnica za službena putovanja u inozemstvo
rrif - 4.2006, str. 130
Izmjene u statističkom istraživanju o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima
rrif - 4.2006, str. 132
Novi pristup mjerenju i vrednovanju kreditnog rizika banaka (II. dio)
rrif - 4.2006, str. 138
Statistička metodologija o plaćama i cijenama s podatcima za plaće – od 1945. do 2005.
rrif - 4.2006, str. 143
Protuzakonito poslovanje – kazneno djelo pronevjere
rrif - 4.2006, str. 150
Prijava – promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici – tiskanica MPP
rrif - 4.2006, str. 157
Primitci u naravi s osnove uporabe službenih vozila za privatne potrebe
rrif - 4.2006, str. 162
Primjena proširenih kolektivnih ugovora u vezi s obračunom plaće
rrif - 4.2006, str. 171
Novi propisi
rrif - 4.2006, str. 179
Stručne obavijesti
rrif - 4.2006, str. 180
Objava rezultata poslovanja
rrif - 4.2006, str. 212
Financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2006.
rrif - 4.2006, str. 1
Najčešće pogreške u statističkoj obradi financijskih izvještaja
rrif - 4.2006, str. 8
Različiti oblici nadzora nad proračunskim sredstvima
rrif - 4.2006, str. 9
Proračunskim korisnicima državnog proračuna zatvaraju se računi u poslovnim bankama
rrif - 4.2006, str. 14
Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi
rrif - 4.2006, str. 18
Ustrojavanje i izbor poglavarstva u općinama/gradovima do 3.000 stanovnika
rrif - 4.2006, str. 23
Plaće i materijalna prava radnika kod korisnika proračuna u 2006. te njihovo statističko praćenje
rrif - 4.2006, str. 31
Godišnji obračun proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
rrif - 4.2006, str. 34
Povrati plaćenoga PDV-a u 2006.
rrif - 4.2006, str. 37