Računovodstvo, revizija i financije 4/2006

Web izdanje 8,99
Domoljublje
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Konsolidcija financijskih izvješća
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec.
Posebnosti poslovanja u inozemstvu za 2005.
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Uporaba dobitka i pokriće bilančnog gubitka za 2005.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Financijsko izvještavanje – zašto i kome?
Autor: Mr. sc. Damir KRAJAČIĆ, ovl. rev.
Smanjenje troškova u proizvodnim tvrtkama
Autor: Mr. sc. Berislav BOLFEK
Tromjesečni statistički izvještaji u 2006. (za I. - III. predaje se FINA-i do 20. travnja 2006.)
Neprofitne organizacije, hoće li vas revidirati Državni ured za reviziju?
Autor: Mr. sc. Nediljka ROGOŠIĆ
Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine, ako je ugovorena valutna klauzula, te prijeboj između potraživanja za najamninu i obveze
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Revizija zaliha
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Faktoring – alternativno financiranje (II. dio)
Autor: Vladimir KRISTIJAN, dipl. oec.
Anatocizam i anuiteti
Autor: Mr. sc. Miljenko A. GIUNIO, dipl. iur.
Popis obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi
Autor: Marija PERKOVIĆ, dipl. iur.
Nastanak porezne obveze poreza na promet nekretnina
Autor: Mr. sc. Marijana VURAIĆ, dipl. oec.
Obračun PDV-a za porezna razdoblja 2006. u svjetlu povratne naknade za ambalažu
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec.
Prokazna izjava i prokazni popis imovine u poreznom ovršnom postupku
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Tumačenja Ministarstva financija iz materijalno-financijskog poslovanja
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Odgovori na pitanja
Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Dostavljanje podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Najnovija uputa za postupanje s ambalažom
Plaćanje i naplata u stranoj gotovini
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Ovlašteni mjenjači, ne propustite pribaviti licenciju
Autor: Ljubica LEKIĆ, dipl. oec.
Valuta isplate dnevnica za službena putovanja u inozemstvo
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Izmjene u statističkom istraživanju o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima
Autor: Mr. sc. Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Novi pristup mjerenju i vrednovanju kreditnog rizika banaka (II. dio)
Autor: Doc. dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ
Statistička metodologija o plaćama i cijenama s podatcima za plaće – od 1945. do 2005.
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH
Protuzakonito poslovanje – kazneno djelo pronevjere
Autor: Mr. sc. Gordana MRŠIĆ, dipl. iur.
Prijava – promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici – tiskanica MPP
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Primitci u naravi s osnove uporabe službenih vozila za privatne potrebe
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Primjena proširenih kolektivnih ugovora u vezi s obračunom plaće
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Stručne obavijesti
Objava rezultata poslovanja
Financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2006.
Autori: Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Najčešće pogreške u statističkoj obradi financijskih izvještaja
Autor: Mirjana ŽEŽELJ, dipl. oec.
Različiti oblici nadzora nad proračunskim sredstvima
Autor: Mr. sc. Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Proračunskim korisnicima državnog proračuna zatvaraju se računi u poslovnim bankama
Autor: Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec.
Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Ustrojavanje i izbor poglavarstva u općinama/gradovima do 3.000 stanovnika
Autor: Sanja DUSPARA, dipl. iur.
Plaće i materijalna prava radnika kod korisnika proračuna u 2006. te njihovo statističko praćenje
Autor: Mr. sc. Desanka ŠEGIĆ
Godišnji obračun proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Povrati plaćenoga PDV-a u 2006.
Autor: Serđo KABIĆ, dipl. iur.