Računovodstvo, revizija i financije 5/2006

Web izdanje 8,99
Sukladno zakonu
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, urednik RRiF-a
Računovodstvo troškova u suvremenim tržišnim uvjetima
Autor: Prof. dr. sc. Milena PERŠIĆ
Revalorizacija kao dio bilance i element poreza na dobitak
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec.
Računovodstvo kupnje i prodaje robe u tranzitu
Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Računovodstvo ulaganja u nekretnine
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Predočavanje financijskih izvješća u 2006.
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec.
Povratna naknada u ugostiteljstvu
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec.
Razmjena
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Nepotrošena sredstva za projekt koji nije realiziran u proračunskoj godini i naplata danih usluga čekovima građana
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Uputa o zatvaranju potraživanja od HZZO-a i smanjenje obveze prema državnoj riznici nakon refundacije bolovanja s danom 31. prosinca 2005.
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Poticanje malog i srednjeg poduzetništva u 2006.
Autor: Alan VAJDA, dipl. iur.
Kontrolni mehanizmi pri mobilnim plaćanjima
Autori: Doc. dr. sc. Mario SPREMIĆ
Tomislav KOSANOVIĆ, dipl. oec.
Modeli udruživanja na načelu javno-privatnog partnerstva
Autor: Mr. sc. Damir JURIČIĆ, dipl. oec.
Nastanak porezne obveze u graditeljstvu – sve po starom
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Porezna inspekcija u Republici Sloveniji
Autor: Prof. dr. sc. Franc KOLETNIK
Oporezivanje nekretnina prema Šestoj smjernici EU
Autor: Marko MARUŠIĆ, dipl. oec.
Oporezivanje proizvoda posebnim porezima – trošarinama
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje dobitka od ulaganja u udjele u kapitalu
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, ovl. rev.
Oporezivanje nerezidenata u slobodnim zonama porezom na dobitak
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Novosti u evidenciji o nabavi i uporabi reprodukcijskog i potrošnog materijala kod samostalnih djelatnosti
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Izmjene u plaćanju doprinosa u paušalnoj svoti Hrvatskoj obrtničkoj komori
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Odgovori na pitanja
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Rizici u financijskom poslovanju banke
Autor: Mr. sc. Saša ŽIKOVIĆ, dipl. oec.
Ugovori o factoringu i forfaitingu
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR
Odgovori na pitanja
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Promjena kolektivnih ugovora: osnovno školstvo te znanost i visoko obrazovanje
Autori: Mirela BOIĆ, dipl. iur.
Željko STIPIĆ, prof.
Isplata plaće po završnom računu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijedlozi novih zakona
Stručne obavijesti