Računovodstvo, revizija i financije

Sukladno zakonu
rrif - 5.2006, str. 15
Računovodstvo troškova u suvremenim tržišnim uvjetima
rrif - 5.2006, str. 17
Revalorizacija kao dio bilance i element poreza na dobitak
rrif - 5.2006, str. 25
Računovodstvo kupnje i prodaje robe u tranzitu
rrif - 5.2006, str. 33
Računovodstvo ulaganja u nekretnine
rrif - 5.2006, str. 38
Predočavanje financijskih izvješća u 2006.
rrif - 5.2006, str. 42
Povratna naknada u ugostiteljstvu
rrif - 5.2006, str. 45
Razmjena
rrif - 5.2006, str. 47
Nepotrošena sredstva za projekt koji nije realiziran u proračunskoj godini i naplata danih usluga čekovima građana
rrif - 5.2006, str. 48
Uputa o zatvaranju potraživanja od HZZO-a i smanjenje obveze prema državnoj riznici nakon refundacije bolovanja s danom 31. prosinca 2005.
rrif - 5.2006, str. 51
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
rrif - 5.2006, str. 52
Poticanje malog i srednjeg poduzetništva u 2006.
rrif - 5.2006, str. 54
Kontrolni mehanizmi pri mobilnim plaćanjima
rrif - 5.2006, str. 58
Modeli udruživanja na načelu javno-privatnog partnerstva
rrif - 5.2006, str. 63
Nastanak porezne obveze u graditeljstvu – sve po starom
rrif - 5.2006, str. 68
Porezna inspekcija u Republici Sloveniji
rrif - 5.2006, str. 71
Oporezivanje nekretnina prema Šestoj smjernici EU
rrif - 5.2006, str. 76
Oporezivanje proizvoda posebnim porezima – trošarinama
rrif - 5.2006, str. 78
Oporezivanje dobitka od ulaganja u udjele u kapitalu
rrif - 5.2006, str. 100
Oporezivanje nerezidenata u slobodnim zonama porezom na dobitak
rrif - 5.2006, str. 106
Novosti u evidenciji o nabavi i uporabi reprodukcijskog i potrošnog materijala kod samostalnih djelatnosti
rrif - 5.2006, str. 111
Izmjene u plaćanju doprinosa u paušalnoj svoti Hrvatskoj obrtničkoj komori
rrif - 5.2006, str. 113
Odgovori na pitanja
rrif - 5.2006, str. 115
Rizici u financijskom poslovanju banke
rrif - 5.2006, str. 116
Ugovori o factoringu i forfaitingu
rrif - 5.2006, str. 122
Odgovori na pitanja
rrif - 5.2006, str. 131
Promjena kolektivnih ugovora: osnovno školstvo te znanost i visoko obrazovanje
rrif - 5.2006, str. 132
Isplata plaće po završnom računu
rrif - 5.2006, str. 133
Novi propisi
rrif - 5.2006, str. 143
Prijedlozi novih zakona
rrif - 5.2006, str. 145
Stručne obavijesti
rrif - 5.2006, str. 149