Računovodstvo, revizija i financije 6/2006

Web izdanje 8,99
Blamaža
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Polugodišnja financijska izvješća trgovačkih društava
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec.
Kaznene odredbe novog Zakona o računovodstvu
Autor: Renata PRAŽETINA, dipl. iur.
Utvrđivanje transfernih cijena i oporezivanje
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, ovl. rev.
Stari MRS-ovi i dalje u primjeni – MSFI odobreni
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstvo ulaganja u stanove
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec.
Prodaja nekretnina s uračunanim porezima (načelo bruto-cijene)
Autor: Zlatko BAKIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Financiranje neprofitnih organizacija
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Primitak dara i posebno skupi lijekovi
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Projekt usklađivanja financijskih izvješća
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Predviđanje stečaja poduzeća uporabom financijskih pokazatelja uspješnosti poslovanja (I. dio)
Autori: Prof. dr. sc. Marica ŠKRTIĆ
Mr. sc. Marko TISOVEC
Poticanje zapošljavanja u 2006.
Autor: Alan VAJDA, dipl. iur.
Javno-privatno partnerstvo kao izvanbilančno financiranje (najam)
Autor: Mr. sc. Damir JURIČIĆ, dipl. oec.
Postupak nabave roba, radova i usluga male vrijednosti
Autor: Marija CVRLJE, dipl. iur.
Odgovori na pitanja iz javne nabave
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Uvedene su "plivajuće" trošarine na naftne derivate
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Stope poreza na dodanu vrijednost u Europskoj Uniji
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ, dipl. iur.
Porezni položaj slobodnih zona s aspekta poreza na dodanu vrijednost
Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja kreveta i organiziranja kampova u 2006.
Autori: Mr. sc. Marijana VURAIĆ, dipl. oec.
Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Odgovori na pitanja
Autori: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Povratna naknada za ambalažu kod obrtnika – trgovaca
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Plaćanje boravišne pristojbe turističkoj zajednici u 2006.
Autori: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Poslovanje podružnica inozemnih osnivača
Autor: Gordana PALIĆ, dipl. iur.
Rizici due diligencea pri kupnji poduzeća
Autor: Dr. sc. Jan SEDEMUND
Godišnji odmori u 2006. godini
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Oporezivanje primitaka po osnovi dodjele vlastitih dionica
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Statističko istraživanje na području plaća i materijalnih prava radnika u 2006. (obrasci SPL i TMP)
Autor: Mr. sc. Desanka ŠEGIĆ
Novi prijedlozi zakona
Stručne obavijesti
Obveznici revizije financijskih izvješća za 2006.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Hrvatska revizorska komora – tarifa revizorskih usluga i odluka o stopi doprinosa i članarine
Autor: Mr. sc. Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Zakon o reviziji