Računovodstvo, revizija i financije

Blamaža
rrif - 6.2006, str. 9
Polugodišnja financijska izvješća trgovačkih društava
rrif - 6.2006, str. 11
Kaznene odredbe novog Zakona o računovodstvu
rrif - 6.2006, str. 16
Utvrđivanje transfernih cijena i oporezivanje
rrif - 6.2006, str. 22
Stari MRS-ovi i dalje u primjeni – MSFI odobreni
rrif - 6.2006, str. 30
Računovodstvo ulaganja u stanove
rrif - 6.2006, str. 33
Prodaja nekretnina s uračunanim porezima (načelo bruto-cijene)
rrif - 6.2006, str. 40
Financiranje neprofitnih organizacija
rrif - 6.2006, str. 45
Primitak dara i posebno skupi lijekovi
rrif - 6.2006, str. 50
Projekt usklađivanja financijskih izvješća
rrif - 6.2006, str. 51
Predviđanje stečaja poduzeća uporabom financijskih pokazatelja uspješnosti poslovanja (I. dio)
rrif - 6.2006, str. 53
Poticanje zapošljavanja u 2006.
rrif - 6.2006, str. 60
Javno-privatno partnerstvo kao izvanbilančno financiranje (najam)
rrif - 6.2006, str. 65
Postupak nabave roba, radova i usluga male vrijednosti
rrif - 6.2006, str. 68
Odgovori na pitanja iz javne nabave
rrif - 6.2006, str. 73
Uvedene su "plivajuće" trošarine na naftne derivate
rrif - 6.2006, str. 74
Stope poreza na dodanu vrijednost u Europskoj Uniji
rrif - 6.2006, str. 76
Porezni položaj slobodnih zona s aspekta poreza na dodanu vrijednost
rrif - 6.2006, str. 82
Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja kreveta i organiziranja kampova u 2006.
rrif - 6.2006, str. 88
Odgovori na pitanja
rrif - 6.2006, str. 95
Povratna naknada za ambalažu kod obrtnika – trgovaca
rrif - 6.2006, str. 99
Plaćanje boravišne pristojbe turističkoj zajednici u 2006.
rrif - 6.2006, str. 105
Poslovanje podružnica inozemnih osnivača
rrif - 6.2006, str. 114
Rizici due diligencea pri kupnji poduzeća
rrif - 6.2006, str. 118
Godišnji odmori u 2006. godini
rrif - 6.2006, str. 120
Oporezivanje primitaka po osnovi dodjele vlastitih dionica
rrif - 6.2006, str. 128
Statističko istraživanje na području plaća i materijalnih prava radnika u 2006. (obrasci SPL i TMP)
rrif - 6.2006, str. 134
Novi prijedlozi zakona
rrif - 6.2006, str. 140
Stručne obavijesti
rrif - 6.2006, str. 142
Obveznici revizije financijskih izvješća za 2006.
rrif - 6.2006, str. 1
Hrvatska revizorska komora – tarifa revizorskih usluga i odluka o stopi doprinosa i članarine
rrif - 6.2006, str. 36
Zakon o reviziji
rrif - 6.2006, str. 39