Računovodstvo, revizija i financije 7/2006

Web izdanje 8,99
Tko je kontroler
Autor: Prof. dr. sc. Marko HOČEVAR
Financijsko izvješćivanje za međuobračunsko razdoblje od I. do VI. 2006.
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Knjigovodstvo poreza po odbitku
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Uporaba standardnih troškova u računovodstvu i menadžerskom odlučivanju
Autor: Dr. sc. Ivica PERVAN
Pristup kontrolingu vrijednosti poduzeća
Autor: Prof. dr. sc. Franc KOLETNIK
Balanced Score Card (BSC) kao metoda povećanja uspješnosti poslovanja
Autor: Lars JACOBSON
Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2006.
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Prodaja darovane imovine i povrat novčanih poticaja
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Položaj struke poreznih savjetnika u Njemačkoj danas, predviđanje u budućnosti
Autor: Dr. sc. Hartmut L. SCHWAB, dipl. oec.
Vijesti iz Europske unije
Autor: Mr. sc. Tatjana RUŽIĆ, dipl. oec.
Ovrha – prisilna naplata s primjerima
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Investicijski fondovi i porezi
Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Financijsko predviđanje Europske Unije za 2007. do 2013.
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Posebnosti u oporezivanju turističkih usluga
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Promjena visine predujma poreza na dobitak u 2006.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Športske stipendije, naknade i nagrade u poreznom sustavu
Autor: Ivan ZELIĆ, dipl. oec.
Dostava akata poreznog nadzora
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Utvrđivanje i izmjena mjesečnog predujma poreza na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Strategijski trokut
Autor: Prof. dr. sc. Đurđica FUČKAN
Nadzor u ugostiteljstvu i turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Carinska vrijednost softwarea
Autor: Mr. sc. Branka TUĐEN HRASTNIK, dipl. oec.
Naplata i plaćanje u gotovini i čekovima
Autor: Mr. sc. Marcela KIR, dipl. oec.
Jednostrani prijenosi imovine preko državne granice
Autor: Ljubica LEKIĆ, dipl. oec.
Odgovori na pitanja
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstvo kamatnih swapova u bankama
Autor: Hrvoje MATOVINA, dipl. oec.
Status turističkog zemljišta (prema dvjema najnovijim odlukama Ustavnog suda)
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Prestanak založnog prava na poslovnom udjelu kod statusnih promjena
Autori: Mr. sc. Robert WINKLER
Martin MUTZ
Zapošljavanje i rad malodobnika
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Radni odnosi kroz sudsku praksu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Primitci učenika i studenata
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Regres za godišnji odmor u 2006. godini
Autori: Mr. sc. Desanka ŠEGIĆ, dipl. oec.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Održano savjetovanje na temu "Računovodstvo i kontroling u postizanju uspješnosti poslovanja"
Reagiranja - odjeci - mišljenja
Autor: Nikola NIKŠIĆ, ovl. rač.
Stručne obavijesti
Objava rezultata poslovanja
Mjesna samouprava - planiranje, računovodstvo i financijski izvještaji
Autori: Iva GJERGJA, dipl. oec.
Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec.
Praćenje naplate namjenskih i općih prihoda na jedinstveni račun državne riznice i njihovo evidentiranje
Autor: Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec.
Predpristupni programi pomoći Europske Unije
Autor: Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Pravna zaštita u postupku javne nabave
Autor: Marija PERKOVIĆ, dipl. iur.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Željka TROPINA GODEC, iur.
Mjesna samouprava
Autor: Sanja DUSPARA, dipl. iur.
Radno-pravni status službenika i namještenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Rad na izdvojenom radnom mjestu, rad s nepunim radnim vremenom i rad izvan državne službe
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Pregled tumačenja Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Autor: Irena CVITANOVIĆ, dipl. iur.
Planiranje proračuna i izrada financijskih planova za razdoblje 2007. do 2009.
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.