Računovodstvo, revizija i financije

Tko je kontroler
rrif - 7.2006, str. 7
Financijsko izvješćivanje za međuobračunsko razdoblje od I. do VI. 2006.
rrif - 7.2006, str. 9
Knjigovodstvo poreza po odbitku
rrif - 7.2006, str. 16
Uporaba standardnih troškova u računovodstvu i menadžerskom odlučivanju
rrif - 7.2006, str. 24
Pristup kontrolingu vrijednosti poduzeća
rrif - 7.2006, str. 31
Balanced Score Card (BSC) kao metoda povećanja uspješnosti poslovanja
rrif - 7.2006, str. 39
Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2006.
rrif - 7.2006, str. 42
Prodaja darovane imovine i povrat novčanih poticaja
rrif - 7.2006, str. 57
Položaj struke poreznih savjetnika u Njemačkoj danas, predviđanje u budućnosti
rrif - 7.2006, str. 59
Vijesti iz Europske unije
rrif - 7.2006, str. 61
Ovrha – prisilna naplata s primjerima
rrif - 7.2006, str. 63
Investicijski fondovi i porezi
rrif - 7.2006, str. 68
Financijsko predviđanje Europske Unije za 2007. do 2013.
rrif - 7.2006, str. 74
Posebnosti u oporezivanju turističkih usluga
rrif - 7.2006, str. 77
Promjena visine predujma poreza na dobitak u 2006.
rrif - 7.2006, str. 84
Športske stipendije, naknade i nagrade u poreznom sustavu
rrif - 7.2006, str. 89
Dostava akata poreznog nadzora
rrif - 7.2006, str. 94
Utvrđivanje i izmjena mjesečnog predujma poreza na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja
rrif - 7.2006, str. 102
Strategijski trokut
rrif - 7.2006, str. 107
Nadzor u ugostiteljstvu i turizmu
rrif - 7.2006, str. 112
Carinska vrijednost softwarea
rrif - 7.2006, str. 114
Naplata i plaćanje u gotovini i čekovima
rrif - 7.2006, str. 116
Jednostrani prijenosi imovine preko državne granice
rrif - 7.2006, str. 120
Odgovori na pitanja
rrif - 7.2006, str. 125
Računovodstvo kamatnih swapova u bankama
rrif - 7.2006, str. 127
Status turističkog zemljišta (prema dvjema najnovijim odlukama Ustavnog suda)
rrif - 7.2006, str. 132
Prestanak založnog prava na poslovnom udjelu kod statusnih promjena
rrif - 7.2006, str. 134
Zapošljavanje i rad malodobnika
rrif - 7.2006, str. 137
Radni odnosi kroz sudsku praksu
rrif - 7.2006, str. 141
Primitci učenika i studenata
rrif - 7.2006, str. 142
Regres za godišnji odmor u 2006. godini
rrif - 7.2006, str. 148
Održano savjetovanje na temu "Računovodstvo i kontroling u postizanju uspješnosti poslovanja"
rrif - 7.2006, str. 153
Održana sjednica Glavnog odbora
rrif - 7.2006, str. 155
Reagiranja - odjeci - mišljenja
rrif - 7.2006, str. 156
Novi propisi
rrif - 7.2006, str. 157
Stručne obavijesti
rrif - 7.2006, str. 160
Objava rezultata poslovanja
rrif - 7.2006, str. 188
Mjesna samouprava - planiranje, računovodstvo i financijski izvještaji
rrif - 7.2006, str. 1
Praćenje naplate namjenskih i općih prihoda na jedinstveni račun državne riznice i njihovo evidentiranje
rrif - 7.2006, str. 4
Predpristupni programi pomoći Europske Unije
rrif - 7.2006, str. 10
Pravna zaštita u postupku javne nabave
rrif - 7.2006, str. 12
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
rrif - 7.2006, str. 16
Mjesna samouprava
rrif - 7.2006, str. 22
Radno-pravni status službenika i namještenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
rrif - 7.2006, str. 27
Rad na izdvojenom radnom mjestu, rad s nepunim radnim vremenom i rad izvan državne službe
rrif - 7.2006, str. 29
Pregled tumačenja Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
rrif - 7.2006, str. 34