Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstveno i porezno uređenje iskazivanja realnih potraživanja
rrif - 8.2006, str. 13
Knjigovodstvo aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja
rrif - 8.2006, str. 16
Računovodstvo i kontroling – konkurencija ili suradnja
rrif - 8.2006, str. 21
Tržišna i financijska mjerila performance marketinga
rrif - 8.2006, str. 28
Darovanje novca i gotovinska isplata kada se posluje preko riznice
rrif - 8.2006, str. 35
Revizija povezanih stranaka (I. dio)
rrif - 8.2006, str. 37
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
rrif - 8.2006, str. 42
Predviđanje stečaja poduzeća uporabom financijskih pokazatelja uspješnosti poslovanja (II. dio)
rrif - 8.2006, str. 45
Priprema izrade kratkoročnog plana poduzeća
rrif - 8.2006, str. 50
Kritika jedne sudske odluke – autorsko djelo nije plaća
rrif - 8.2006, str. 58
Charter – usluga smještaja ili najma
rrif - 8.2006, str. 61
Porezno rješenje
rrif - 8.2006, str. 63
Zašto obrtnici nisu prihvatili paušalno oporezivanje dohotka
rrif - 8.2006, str. 67
Uloga razvoja u strateškom planiranju
rrif - 8.2006, str. 71
Posebnosti uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine
rrif - 8.2006, str. 77
Dostava podataka Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
rrif - 8.2006, str. 80
Carinske mjere za zaštitu prava intelektualnog vlasništva
rrif - 8.2006, str. 82
Statistika vlasničkih ulaganja – obrazac IU-T2
rrif - 8.2006, str. 86
Ovlašteni mjenjači – odgovori na pitanja
rrif - 8.2006, str. 98
Primjeri knjiženja kamatnog swapa
rrif - 8.2006, str. 101
Usporedna analiza financijskog poslovanja malih, srednjih i velikih poduzeća u RH
rrif - 8.2006, str. 107
Ugovor o najmu prema novom Zakonu o obveznim odnosima
rrif - 8.2006, str. 115
Kaznena odgovornost direktora
rrif - 8.2006, str. 125
Izaslani radnici u sustavu socijalnog osiguranja i oporezivanja prema međunarodnim ugovorima
rrif - 8.2006, str. 130
Radni odnosi kroz sudsku praksu
rrif - 8.2006, str. 141
Novi propisi
rrif - 8.2006, str. 142
Novi zakoni i prijedlozi zakona
rrif - 8.2006, str. 144
Stručne obavijesti
rrif - 8.2006, str. 147
Gospodarska statistika
rrif - 8.2006, str. 157
Objava rezultata poslovanja
rrif - 8.2006, str. 161