Računovodstvo, revizija i financije 8/2006

Web izdanje 8,99
Drage čitateljice, poštovani čitatelji
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Računovodstveno i porezno uređenje iskazivanja realnih potraživanja
Autor: Mr. sc. Marinka GRDOVIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Knjigovodstvo aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja
Autor: Irena KRALJEVIĆ, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstvo i kontroling – konkurencija ili suradnja
Autor: Prof. dr. sc. Nidžara OSMANAGIĆ-BEDENIK
Tržišna i financijska mjerila performance marketinga
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Darovanje novca i gotovinska isplata kada se posluje preko riznice
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Revizija povezanih stranaka (I. dio)
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Predviđanje stečaja poduzeća uporabom financijskih pokazatelja uspješnosti poslovanja (II. dio)
Autori: Prof. dr. sc. Marica ŠKRTIĆ
Mr. sc. Marko TISOVEC
Priprema izrade kratkoročnog plana poduzeća
Autor: Prof. dr. sc. Žarko POPOVIĆ
Kritika jedne sudske odluke – autorsko djelo nije plaća
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Charter – usluga smještaja ili najma
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezno rješenje
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Zašto obrtnici nisu prihvatili paušalno oporezivanje dohotka
Autori: Prof. dr. sc. Mira DIMITRIĆ
Prof. dr. sc. Helena BLAŽIĆ
Uloga razvoja u strateškom planiranju
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje SKOKO
Posebnosti uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine
Autor: Dobrila RAJIĆ, dipl. oec.
Dostava podataka Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Carinske mjere za zaštitu prava intelektualnog vlasništva
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Statistika vlasničkih ulaganja – obrazac IU-T2
Autor: Mr. sc. Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Ovlašteni mjenjači – odgovori na pitanja
Primjeri knjiženja kamatnog swapa
Autor: Hrvoje MATOVINA, dipl. oec.
Usporedna analiza financijskog poslovanja malih, srednjih i velikih poduzeća u RH
Autori: Prof. dr. sc. Ivan MARKOVIĆ
Nina GARIĆ, dipl. oec.
Ugovor o najmu prema novom Zakonu o obveznim odnosima
Autor: Dr. sc. Zlatko ĆESIĆ
Kaznena odgovornost direktora
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Izaslani radnici u sustavu socijalnog osiguranja i oporezivanja prema međunarodnim ugovorima
Autori: Ana BRZOVIĆ, dipl. iur.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Radni odnosi kroz sudsku praksu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Novi zakoni i prijedlozi zakona
Stručne obavijesti
Gospodarska statistika
Objava rezultata poslovanja