Računovodstvo, revizija i financije 9/2006

Web izdanje 8,99
Čarobna frula
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Knjigovodstvo troškova uporabe osobnog automobila
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Naknadna ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu i razgraničenje od troškova razdoblja
Autori: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Knjigovodstvo prodaje robe uz fiksno utvrđenu cijenu
Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Troškovi terenskog dodatka
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Kontroling vrijednosti poduzeća
Autor: Prof. dr. sc. Franc KOLETNIK
ABC analiza u trgovini
Autor: Jelica PRAVDIĆ, dipl. oec.
Prodaja udjela i osiguranja
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Revizija povezanih stranaka (II. dio)
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Procjena ekonomske vrijednosti potrebna za primjenu MSFI-a
Autor: Dr. sc. Vladimir LASIĆ
Struktura financiranja malih i srednjih poduzeća u RH i novim članicama EU
Autori: Prof. dr. sc. Ivan MARKOVIĆ
Nina GARIĆ, dipl. oec.
Izmjene Zakona o porezu na dobit – primjena od 1. siječnja 2007.
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti u oporezivanju nekih turističkih usluga – all inclusive i kampovi
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Zastara u njemačkom poreznom pravu
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ, dipl. iur.
Odgovori na pitanja
Autori: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Interesne skupine u sustavu korporativnoga upravljanja
Autor: Dr. sc. Mile SADŽAK, dipl. oec.
Označavanje proizvoda simbolima bar kod
Autor: Dobrila RAJIĆ, dipl. oec.
Postupanje s otpadnim gumama
Autor: Mr. sc. Darko MANOJLOVIĆ
Novosti u carinskim propisima
Autor: Sanja ŠENIČNJAK, dipl. iur.
Donesen je Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
Autor: Ljubica ĐUKANOVIĆ, dipl. iur.
Primjena kamatnih swapova u hrvatskom bankarstvu
Autor: Prof. dr. sc. Antun JURMAN
Institucionalni uvjeti za ulaganja stranih investitora u Crnu Goru
Autor: Dr. sc. Zoran TODOROVIĆ
Tajno društvo je imenovan i dopušten ugovor
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Prodaja nekretnina strancima
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Prikaz novoga Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Radni sporovi kroz sudsku praksu Vrhovnoga suda RH
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Stručne obavijesti
Objava rezultata poslovanja
Priručnik za popunjavanje naloga platnog prometa s inozemstvom
Autori: Nada DREMEL, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Davor GALINEC, dipl. oec.
Prilog - Uvjeti i način ulaganja rezidenata u strane vrijednosne papire i udjele u stranim investicijskim fondovima
Autor: Mr. sc. Iva KOPECKI