Računovodstvo, revizija i financije

Čarobna frula
rrif - 9.2006, str. 15
Knjigovodstvo troškova uporabe osobnog automobila
rrif - 9.2006, str. 17
Naknadna ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu i razgraničenje od troškova razdoblja
rrif - 9.2006, str. 25
Knjigovodstvo prodaje robe uz fiksno utvrđenu cijenu
rrif - 9.2006, str. 32
Troškovi terenskog dodatka
rrif - 9.2006, str. 37
Kontroling vrijednosti poduzeća
rrif - 9.2006, str. 42
ABC analiza u trgovini
rrif - 9.2006, str. 52
Prodaja udjela i osiguranja
rrif - 9.2006, str. 57
Revizija povezanih stranaka (II. dio)
rrif - 9.2006, str. 60
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
rrif - 9.2006, str. 65
Procjena ekonomske vrijednosti potrebna za primjenu MSFI-a
rrif - 9.2006, str. 66
Struktura financiranja malih i srednjih poduzeća u RH i novim članicama EU
rrif - 9.2006, str. 72
Izmjene Zakona o porezu na dobit – primjena od 1. siječnja 2007.
rrif - 9.2006, str. 78
Novosti u oporezivanju nekih turističkih usluga – all inclusive i kampovi
rrif - 9.2006, str. 80
Zastara u njemačkom poreznom pravu
rrif - 9.2006, str. 82
Odgovori na pitanja
rrif - 9.2006, str. 91
Interesne skupine u sustavu korporativnoga upravljanja
rrif - 9.2006, str. 98
Označavanje proizvoda simbolima bar kod
rrif - 9.2006, str. 100
Postupanje s otpadnim gumama
rrif - 9.2006, str. 102
Novosti u carinskim propisima
rrif - 9.2006, str. 103
Donesen je Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
rrif - 9.2006, str. 111
Primjena kamatnih swapova u hrvatskom bankarstvu
rrif - 9.2006, str. 115
Institucionalni uvjeti za ulaganja stranih investitora u Crnu Goru
rrif - 9.2006, str. 120
Tajno društvo je imenovan i dopušten ugovor
rrif - 9.2006, str. 128
Prodaja nekretnina strancima
rrif - 9.2006, str. 137
Prikaz novoga Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
rrif - 9.2006, str. 141
Radni sporovi kroz sudsku praksu Vrhovnoga suda RH
rrif - 9.2006, str. 150
Novi propisi
rrif - 9.2006, str. 151
Stručne obavijesti
rrif - 9.2006, str. 154
Objava rezultata poslovanja
rrif - 9.2006, str. 179
Priručnik za popunjavanje naloga platnog prometa s inozemstvom
rrif - 9.2006, str. 1
Prilog - Uvjeti i način ulaganja rezidenata u strane vrijednosne papire i udjele u stranim investicijskim fondovima
rrif - 9.2006, str. 42