Računovodstvo, revizija i financije 10/2007

Web izdanje 8,99
Ljepota privida - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Business excellence (BEX) indeks - za procjenu poslovne izvrsnosti tvrtki na tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj
Autori: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Mr. sc. Željana ALJINOVIĆ BARAĆ
Računovodstvo podjele društva kapitala s preuzimanjem
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstveni i porezni položaj franšiznog poslovanja
Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Gospodarenje električnim i elektroničkim otpadom i naknade za emisiju ugljikova dioksida
Autori: Lidija TOŠIĆ
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo ambalaže
Autor: Jasna VUK, dipl. oec.
Kaznena djela propisana zakonom o računovodstvu
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – rujan 2007.
Obveze poslodavaca prema hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za 2006. Godinu (rekapitulacija plaća)
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Ispravak pogrešno obračunanog poreza i doprinosa iz plaće
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Naknada štete zbog posljedica nesreće na radu
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Prijava radnika na mirovinsko osiguranje putem Interneta
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Otkrivanje prijevara i pogrešaka u postupku revizije financijskih izvještaja
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Rasprava o mjerenju vrijednosti – zaključci okruglog stola
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Obračunska plaćanja (prijeboj, cesija, asignacija i preuzimanje duga)
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Ustupanje ili cesija prava na povrat poreza
Autori: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
PDV i naknade za prijelaz igrača
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR, dipl. oec.
Porezno i carinsko postupanje s plovilima
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Sudska praksa u poreznim stvarima
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Porezne obveze fizičkih osoba koje ostvaruju dohodak od najma - zakupa nekretnina
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Carinski postupak vanjske proizvodnje
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Određivanje i kontrola cijena proizvoda i javnih usluga
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Dodatak na mirovine i druge novosti u mirovinskom osiguranju
Autor: Vlatko MRŠA, dipl. iur.
Izbor i prestanak članstva u nadzornom odboru
Autor: Akademik Jakša BARBIĆ
Strateško poduzetništvo
Autor: Prof. dr. sc. Marko KOLAKOVIĆ
Praktikum proračunskog računovodstva
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Popunjavanje obrasca - Plan radnih mjesta
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Registar korisnika proračuna i RKP broj
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Novi temeljni kolektivni ugovor u javnim službama
Autor: Irena CVITANOVIĆ, dipl. iur.
Državni službenici - promjene Zakona i radnog prava
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Stručne obavijesti