RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Utopija - uvodnik

rrif - 12.2007, str. 9

Troškovi darovanja, promidžbe i reprezentacije

rrif - 12.2007, str. 11

Troškovi prijevoza na posao i s posla

rrif - 12.2007, str. 21

Prijenos revalorizacijske pričuve u temeljni kapital i porez na dobitak

rrif - 12.2007, str. 28

Računovodstvo proizvodnje kravljeg mlijeka

rrif - 12.2007, str. 34

Usklađivanje tražbina i obveza

rrif - 12.2007, str. 42

Računovodstveno i porezno motrište rezerviranja

rrif - 12.2007, str. 47

Kontrolno - analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2007.

rrif - 12.2007, str. 56

Otplata zajma i modifikacija prihoda

rrif - 12.2007, str. 110

Prigodni darovi radnicima i njihovoj djeci

rrif - 12.2007, str. 111

Povećane su svote rodiljnih nadoknada

rrif - 12.2007, str. 118

Revizije financijskog poslovanja političkih stranaka

rrif - 12.2007, str. 123

Uvjeti i način provođenja obračunskih plaćanja

rrif - 12.2007, str. 128

Izvješćivanje o trgovanju vrijednosnim papirima inozemnih izdavatelja

rrif - 12.2007, str. 132

Tko je obveznik PDV-a u 2008.?

rrif - 12.2007, str. 137

Poticaj za obrazovanje i izobrazbu

rrif - 12.2007, str. 144

Nastanak obveze za PDV kod uslužnih graditelja - primjena temeljnog načela

rrif - 12.2007, str. 147

Osnove funkcioniranja sustava PDV-a nakon ulaska Hrvatske u EU

rrif - 12.2007, str. 149

Porezne olakšice za istraživanje i razvoj

rrif - 12.2007, str. 154

Godišnji popis - inventura u obrtničkim djelatnostima

rrif - 12.2007, str. 156

Prijelaz obrtnika na plaćanje poreza na dobitak

rrif - 12.2007, str. 163

Obračunavanje i plaćanje PDV-a pri prijelazu "dohodaša" u "dobitaša"

rrif - 12.2007, str. 171

Prijava i odjava poreznih obveznika koji se oporezuju paušalno

rrif - 12.2007, str. 175

Zaštita potrošača u turističkoj djelatnosti

rrif - 12.2007, str. 180

Uporaba građevina

rrif - 12.2007, str. 188

Kako ostvariti povrat dijela plaćenog doprinosa za ozljede na radu

rrif - 12.2007, str. 193

Radni odnosi kroz sudsku praksu

rrif - 12.2007, str. 198

Usklađenje s međunarodnim zakonima o transparentnosti poslovanja

rrif - 12.2007, str. 200

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 12.2007, str. 203

Novi propisi

rrif - 12.2007, str. 204

Stručne obavijesti

rrif - 12.2007, str. 208
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)