Računovodstvo, revizija i financije

Utopija - uvodnik
rrif - 12.2007, str. 9
Troškovi darovanja, promidžbe i reprezentacije
rrif - 12.2007, str. 11
Troškovi prijevoza na posao i s posla
rrif - 12.2007, str. 21
Prijenos revalorizacijske pričuve u temeljni kapital i porez na dobitak
rrif - 12.2007, str. 28
Računovodstvo proizvodnje kravljeg mlijeka
rrif - 12.2007, str. 34
Usklađivanje tražbina i obveza
rrif - 12.2007, str. 42
Računovodstveno i porezno motrište rezerviranja
rrif - 12.2007, str. 47
Kontrolno - analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2007.
rrif - 12.2007, str. 56
Otplata zajma i modifikacija prihoda
rrif - 12.2007, str. 110
Prigodni darovi radnicima i njihovoj djeci
rrif - 12.2007, str. 111
Povećane su svote rodiljnih nadoknada
rrif - 12.2007, str. 118
Revizije financijskog poslovanja političkih stranaka
rrif - 12.2007, str. 123
Uvjeti i način provođenja obračunskih plaćanja
rrif - 12.2007, str. 128
Izvješćivanje o trgovanju vrijednosnim papirima inozemnih izdavatelja
rrif - 12.2007, str. 132
Tko je obveznik PDV-a u 2008.?
rrif - 12.2007, str. 137
Poticaj za obrazovanje i izobrazbu
rrif - 12.2007, str. 144
Nastanak obveze za PDV kod uslužnih graditelja - primjena temeljnog načela
rrif - 12.2007, str. 147
Osnove funkcioniranja sustava PDV-a nakon ulaska Hrvatske u EU
rrif - 12.2007, str. 149
Porezne olakšice za istraživanje i razvoj
rrif - 12.2007, str. 154
Godišnji popis - inventura u obrtničkim djelatnostima
rrif - 12.2007, str. 156
Prijelaz obrtnika na plaćanje poreza na dobitak
rrif - 12.2007, str. 163
Obračunavanje i plaćanje PDV-a pri prijelazu "dohodaša" u "dobitaša"
rrif - 12.2007, str. 171
Prijava i odjava poreznih obveznika koji se oporezuju paušalno
rrif - 12.2007, str. 175
Zaštita potrošača u turističkoj djelatnosti
rrif - 12.2007, str. 180
Uporaba građevina
rrif - 12.2007, str. 188
Kako ostvariti povrat dijela plaćenog doprinosa za ozljede na radu
rrif - 12.2007, str. 193
Radni odnosi kroz sudsku praksu
rrif - 12.2007, str. 198
Usklađenje s međunarodnim zakonima o transparentnosti poslovanja
rrif - 12.2007, str. 200
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
rrif - 12.2007, str. 203
Novi propisi
rrif - 12.2007, str. 204
Stručne obavijesti
rrif - 12.2007, str. 208