Računovodstvo, revizija i financije 12/2007

Web izdanje 8,99
Utopija - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Troškovi darovanja, promidžbe i reprezentacije
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Troškovi prijevoza na posao i s posla
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Prijenos revalorizacijske pričuve u temeljni kapital i porez na dobitak
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo proizvodnje kravljeg mlijeka
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec.
Usklađivanje tražbina i obveza
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveno i porezno motrište rezerviranja
Autori: Dubravka KOPUN, dipl. oec. i ovl. rev.
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Kontrolno - analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2007.
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Otplata zajma i modifikacija prihoda
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Prigodni darovi radnicima i njihovoj djeci
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Povećane su svote rodiljnih nadoknada
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Revizije financijskog poslovanja političkih stranaka
Autori: Šima KRASIĆ, dipl. oec.
Mr. sc. Nediljka ROGOŠIĆ
Uvjeti i način provođenja obračunskih plaćanja
Autori: Mr. sc. Iva KOPECKI
Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Izvješćivanje o trgovanju vrijednosnim papirima inozemnih izdavatelja
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Tko je obveznik PDV-a u 2008.?
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Poticaj za obrazovanje i izobrazbu
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Nastanak obveze za PDV kod uslužnih graditelja - primjena temeljnog načela
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Osnove funkcioniranja sustava PDV-a nakon ulaska Hrvatske u EU
Autor: Nevenka MORIĆ, dipl. oec.
Porezne olakšice za istraživanje i razvoj
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Godišnji popis - inventura u obrtničkim djelatnostima
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijelaz obrtnika na plaćanje poreza na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.
Obračunavanje i plaćanje PDV-a pri prijelazu "dohodaša" u "dobitaša"
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijava i odjava poreznih obveznika koji se oporezuju paušalno
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Zaštita potrošača u turističkoj djelatnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Uporaba građevina
Autor: Ivica ROVIS, dipl. iur.
Kako ostvariti povrat dijela plaćenog doprinosa za ozljede na radu
Autor: Ninoslav BARTULOVIĆ, dipl. iur.
Radni odnosi kroz sudsku praksu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Usklađenje s međunarodnim zakonima o transparentnosti poslovanja
Autori: Mr. sc. Nevenka CRNEKA ČUDINA
Dr. sc. Dino DOGAN
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Stručne obavijesti