Računovodstvo, revizija i financije

Optička iluzija - uvodnik
rrif - 2.2007, str. 9
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2006. u trgovačkoj djelatnosti
rrif - 2.2007, str. 11
Posebnosti obračuna u proizvodnoj djelatnosti s rasporedom toškova prema zahtjevima MRS-a 2
rrif - 2.2007, str. 19
Posebnosti u godišnjem obračunu za 2006. u djelatnosti graditeljstva
rrif - 2.2007, str. 27
Godišnji obračun trgovačkih društva u poljoprivredi za 2006.
rrif - 2.2007, str. 34
Posebnosti godišnjeg obračuna prijevozničkih djelatnosti u cestovnom prijevozu
rrif - 2.2007, str. 43
Računovodstveni i porezni postupci pri izradi godišnjeg obračuna u hotelijerstvu i ugostiteljstvu
rrif - 2.2007, str. 53
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2006. u komunalnim i drugim društvima koja primaju državne potpore
rrif - 2.2007, str. 65
Izvještaj o novčanom toku prema neizravnoj metodi
rrif - 2.2007, str. 73
Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2006.
rrif - 2.2007, str. 81
Statistički izvještaj neprofitnih organizacija za 2006.
rrif - 2.2007, str. 92
Stjecanje nekretnine preuzimanjem kredita
rrif - 2.2007, str. 93
Obveze imenovanja u sustavu kontrola u javnom sektoru
rrif - 2.2007, str. 94
Vijesti iz međunarodnog računovodstva i revizije
rrif - 2.2007, str. 97
Konzultacije o regulaciji ne-EU revizorskih firmi 1 (11. siječnja 2007.)
rrif - 2.2007, str. 99
Ocjenjivanje rada predstavništva
rrif - 2.2007, str. 100
Financiranje Hrvatske gospodarske komore u godini 2006.
rrif - 2.2007, str. 103
Prijava poreza na dohodak građana za 2006. – Obrazac DOH
rrif - 2.2007, str. 106
Konačni obračun PDV-a za 2006. na novom obrascu PDV-K
rrif - 2.2007, str. 128
Usklađenje poreznih evidencija s iskazanim podatcima u godišnjoj poreznoj prijavi obrtnika za 2006.
rrif - 2.2007, str. 145
Plaćanje doprinosa obrtničkim komorama u 2007.
rrif - 2.2007, str. 150
Primjena novog pravilnika o paušalnom oporezivanju
rrif - 2.2007, str. 153
RRiF-ovi porezni savjeti
rrif - 2.2007, str. 162
Posebnosti vezane za radno vrijeme prodavaonica, isticanje tvrtke te postupak reklamacije
rrif - 2.2007, str. 164
Oslobođenja od plaćanja carine od 1. siječnja 2007.
rrif - 2.2007, str. 168
Ovlasti nadzornog odbora u utvrđivanju financijskih izvješća
rrif - 2.2007, str. 176
Pravo na doplatak za djecu prema novom zakonu
rrif - 2.2007, str. 183
Radni odnosi kroz sudsku praksu
rrif - 2.2007, str. 187
Obračun plaće za rad u nepunom radnom vremenu
rrif - 2.2007, str. 189
Novi propisi
rrif - 2.2007, str. 199
Stručne obavijesti
rrif - 2.2007, str. 201