Računovodstvo, revizija i financije 2/2007

Web izdanje 8,99
Optička iluzija - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2006. u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti obračuna u proizvodnoj djelatnosti s rasporedom toškova prema zahtjevima MRS-a 2
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec.
Posebnosti u godišnjem obračunu za 2006. u djelatnosti graditeljstva
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Godišnji obračun trgovačkih društva u poljoprivredi za 2006.
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec.
Posebnosti godišnjeg obračuna prijevozničkih djelatnosti u cestovnom prijevozu
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveni i porezni postupci pri izradi godišnjeg obračuna u hotelijerstvu i ugostiteljstvu
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2006. u komunalnim i drugim društvima koja primaju državne potpore
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Izvještaj o novčanom toku prema neizravnoj metodi
Autor: Dubravka KOPUN, dipl. oec. i ovl. rev.
Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2006.
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Statistički izvještaj neprofitnih organizacija za 2006.
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Stjecanje nekretnine preuzimanjem kredita
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Obveze imenovanja u sustavu kontrola u javnom sektoru
Autor: Mr. sc. Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Vijesti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Konzultacije o regulaciji ne-EU revizorskih firmi 1 (11. siječnja 2007.)
Autor: Tatjana PEROKOVIĆ
Ocjenjivanje rada predstavništva
Autor: Klaudio UJČIĆ, dipl. oec.
Financiranje Hrvatske gospodarske komore u godini 2006.
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijava poreza na dohodak građana za 2006. – Obrazac DOH
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Konačni obračun PDV-a za 2006. na novom obrascu PDV-K
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Usklađenje poreznih evidencija s iskazanim podatcima u godišnjoj poreznoj prijavi obrtnika za 2006.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Plaćanje doprinosa obrtničkim komorama u 2007.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Primjena novog pravilnika o paušalnom oporezivanju
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Božo LELAS, dipl. oec.
RRiF-ovi porezni savjeti
Posebnosti vezane za radno vrijeme prodavaonica, isticanje tvrtke te postupak reklamacije
Autor: Dobrila RAJIĆ, dipl. oec.
Oslobođenja od plaćanja carine od 1. siječnja 2007.
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Ovlasti nadzornog odbora u utvrđivanju financijskih izvješća
Autor: Akademik Jakša BARBIĆ
Pravo na doplatak za djecu prema novom zakonu
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Radni odnosi kroz sudsku praksu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Obračun plaće za rad u nepunom radnom vremenu
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Stručne obavijesti