Računovodstvo, revizija i financije 3/2007

Web izdanje 8,99
Revizor - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Godišnji financijski izvještaj (GFI - POD) za 2006.
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Raspored dobitka i pokrivanje gubitka u godišnjem obračunu za 2006.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Bilješke uz financijska izvješća
Autor: Dubravka KOPUN, dipl. oec. i ovl. rev.
Konsolidacija financijskih izvješća
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveno evidentiranje gotovih proizvoda
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec. i prof.
Menadžersko računovodstvo u budućnosti
Autor: Dr. sc. Iztok KOLAR
Pretplata i dugotrajna nefinancijska imovina
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Predočavanje financijskih izvješća
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Upravljanje i vođenje investicijskih projekata u graditeljstvu
Autor: Mr. sc. Vladimir KRTALIĆ, dipl. ing. građ.
Od javnoga prema tržišnom financiranju zdravstva
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BARIĆ
PDV kod isporuka između matičnog društva i podružnice i sudska praksa EU
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR, dipl. oec.
Prolazne stavke izvan PDV-a
Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Trajanje poreznog nadzora
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
PDV u pristupu unutarnjem tržištu EU (2. dio)
Autori: Doc. dr. sc. Marian-Raimund WAKOUNIG
Mr. sc. Ivica MLADINEO, dipl. oec.
Johanes Petar STIPSITS
Donošenje i primjena normativa i cjenika u ugostiteljstvu
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Pitanja i odgovori
Autori: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Marino BRNIĆ, dipl. oec.
Promjene carinskog zakona od 1. siječnja 2007.
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Nove odluke Hrvatske narodne banke
Autor: Zoran JURAK, dipl. oec.
Mikrokreditiranjem do Nobelove nagrade
Autor: Zoran JURAK, dipl. oec.
Izvješće uprave o stanju društva
Autor: Milan ŠPIČEK, dipl. iur.
Radni sporovi u sudskoj praksi
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Premije osiguranja kao plaća i porezna olakšica
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Obračun plaće HRVI-a i osoba s invaliditetom
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Povrat doprinosa plaćenih iznad najviše godišnje osnovice za 2006.
Autor: Tomo ŠNAJDER
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Stručne obavijesti