Računovodstvo, revizija i financije

Revizor - uvodnik
rrif - 3.2007, str. 13
Godišnji financijski izvještaj (GFI - POD) za 2006.
rrif - 3.2007, str. 15
Raspored dobitka i pokrivanje gubitka u godišnjem obračunu za 2006.
rrif - 3.2007, str. 29
Bilješke uz financijska izvješća
rrif - 3.2007, str. 41
Konsolidacija financijskih izvješća
rrif - 3.2007, str. 54
Računovodstveno evidentiranje gotovih proizvoda
rrif - 3.2007, str. 68
Menadžersko računovodstvo u budućnosti
rrif - 3.2007, str. 74
Pretplata i dugotrajna nefinancijska imovina
rrif - 3.2007, str. 80
Predočavanje financijskih izvješća
rrif - 3.2007, str. 83
Upravljanje i vođenje investicijskih projekata u graditeljstvu
rrif - 3.2007, str. 85
Od javnoga prema tržišnom financiranju zdravstva
rrif - 3.2007, str. 94
PDV kod isporuka između matičnog društva i podružnice i sudska praksa EU
rrif - 3.2007, str. 101
Prolazne stavke izvan PDV-a
rrif - 3.2007, str. 105
Trajanje poreznog nadzora
rrif - 3.2007, str. 110
PDV u pristupu unutarnjem tržištu EU (2. dio)
rrif - 3.2007, str. 117
Donošenje i primjena normativa i cjenika u ugostiteljstvu
rrif - 3.2007, str. 124
Pitanja i odgovori
rrif - 3.2007, str. 133
Promjene carinskog zakona od 1. siječnja 2007.
rrif - 3.2007, str. 135
Nove odluke Hrvatske narodne banke
rrif - 3.2007, str. 139
Mikrokreditiranjem do Nobelove nagrade
rrif - 3.2007, str. 142
Izvješće uprave o stanju društva
rrif - 3.2007, str. 144
Radni sporovi u sudskoj praksi
rrif - 3.2007, str. 146
Premije osiguranja kao plaća i porezna olakšica
rrif - 3.2007, str. 147
Obračun plaće HRVI-a i osoba s invaliditetom
rrif - 3.2007, str. 156
Povrat doprinosa plaćenih iznad najviše godišnje osnovice za 2006.
rrif - 3.2007, str. 160
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
rrif - 3.2007, str. 166
Novi propisi
rrif - 3.2007, str. 167
Stručne obavijesti
rrif - 3.2007, str. 169