Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvene politike trgovačkih društava
rrif - 4.2007, str. 17
Računovodstveni i porezni položaj društva u likvidaciji
rrif - 4.2007, str. 32
Utvrđivanje normativa utroška namirnica i pića u hotelijerstvu
rrif - 4.2007, str. 41
Računovodstveno evidentiranje transakcija u stranoj valuti prema revidiranom MRS-u 21
rrif - 4.2007, str. 59
Kalkulacija troškova u graditeljskoj djelatnosti
rrif - 4.2007, str. 66
Računovodstvo nedovršene proizvodnje u drvnoj industriji
rrif - 4.2007, str. 73
Posebnosti poslovanja u inozemstvu za 2006.
rrif - 4.2007, str. 77
Tromjesečni statistički izvještaji u 2007. (za I. – III. predaje se FINA-i do 20. travnja 2007.)
rrif - 4.2007, str. 88
Čuvanje dokumenata, poslovnih knjiga i financijskih izvještaja
rrif - 4.2007, str. 89
Mogu li udruge obavljati ugostiteljsku djelatnost
rrif - 4.2007, str. 90
Nabava dugotrajne imovine
rrif - 4.2007, str. 93
Valutna klauzula i kupnja udjela u trgovačkom društvu
rrif - 4.2007, str. 95
Metode za revidiranje računalne obrade podataka
rrif - 4.2007, str. 97
Međunarodni standardi financijskog izvještavanja za mala i srednje velika društva - poziv za raspravu
rrif - 4.2007, str. 101
Nova pravila za dokumentarne akreditive UCP 600
rrif - 4.2007, str. 103
Postupak predaje i obrada PD obrasca za 2006.
rrif - 4.2007, str. 108
Temeljni uvjeti za priznavanje pretporeza za obveznike koji izdaju R-1 račune
rrif - 4.2007, str. 113
Slobodna ocjena dokaza u poreznom postupku
rrif - 4.2007, str. 124
Porezni položaj stranih osoba u BiH
rrif - 4.2007, str. 130
PDV u pristupu unutarnjem tržištu EU (3. dio)
rrif - 4.2007, str. 134
Posebnosti priznavanja pretporeza kod obrtnika - dohodaša
rrif - 4.2007, str. 139
Evidentiranje gubitka brašna u knjizi KEUB
rrif - 4.2007, str. 142
Privremeni uvoz
rrif - 4.2007, str. 143
Obveze s više dužnika i vjerovnika (pluralističke obveze)
rrif - 4.2007, str. 151
Ostvarivanje prava na mirovinu i određivanje mirovine
rrif - 4.2007, str. 161
Radni odnosi kroz sudsku praksu - izbor za radničko vijeće
rrif - 4.2007, str. 165
Poduzetnička plaća i obavljanje obrtničke djelatnosti uz radni odnos
rrif - 4.2007, str. 167
Naknada plaće na teret centra za socijalnu skrb
rrif - 4.2007, str. 174
Novi propisi
rrif - 4.2007, str. 182
Stručne obavijesti
rrif - 4.2007, str. 184