Računovodstvo, revizija i financije 4/2007

Web izdanje 8,99
Porezi kao sudbina i politika - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Računovodstvene politike trgovačkih društava
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveni i porezni položaj društva u likvidaciji
Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Utvrđivanje normativa utroška namirnica i pića u hotelijerstvu
Autor: Mr. sc. Vlado ANDRIJAŠEVIĆ, dipl. oec.
Računovodstveno evidentiranje transakcija u stranoj valuti prema revidiranom MRS-u 21
Autor: Prof. dr. sc. Ivica PERVAN
Kalkulacija troškova u graditeljskoj djelatnosti
Autor: Prof. dr. sc. Petar PROKLIN
Računovodstvo nedovršene proizvodnje u drvnoj industriji
Autor: Mr. sc. Dario DUNKOVIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti poslovanja u inozemstvu za 2006.
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Tromjesečni statistički izvještaji u 2007. (za I. – III. predaje se FINA-i do 20. travnja 2007.)
Čuvanje dokumenata, poslovnih knjiga i financijskih izvještaja
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Mogu li udruge obavljati ugostiteljsku djelatnost
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Nabava dugotrajne imovine
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Valutna klauzula i kupnja udjela u trgovačkom društvu
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Metode za revidiranje računalne obrade podataka
Autor: Tomislav BULAT, dipl. oec.
Međunarodni standardi financijskog izvještavanja za mala i srednje velika društva - poziv za raspravu
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Nova pravila za dokumentarne akreditive UCP 600
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Postupak predaje i obrada PD obrasca za 2006.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Temeljni uvjeti za priznavanje pretporeza za obveznike koji izdaju R-1 račune
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Slobodna ocjena dokaza u poreznom postupku
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Porezni položaj stranih osoba u BiH
Autor: Mr. sc. Jozo PILJIĆ, dipl. oec.
PDV u pristupu unutarnjem tržištu EU (3. dio)
Autori: Doc. dr. sc. Marian-Raimund WAKOUNIG
Mr. sc. Ivica MLADINEO, dipl. oec.
Johanes Petar STIPSITS
Posebnosti priznavanja pretporeza kod obrtnika - dohodaša
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Evidentiranje gubitka brašna u knjizi KEUB
Autor: Danica LEDECKI, dipl. ing.
Privremeni uvoz
Autor: Melita BULJAN, dipl. oec.
Obveze s više dužnika i vjerovnika (pluralističke obveze)
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Ostvarivanje prava na mirovinu i određivanje mirovine
Autor: Ana ŠAŠIĆ-ŠOJAT, prof.
Radni odnosi kroz sudsku praksu - izbor za radničko vijeće
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Poduzetnička plaća i obavljanje obrtničke djelatnosti uz radni odnos
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Naknada plaće na teret centra za socijalnu skrb
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Stručne obavijesti