Računovodstvo, revizija i financije 6/2007

Web izdanje 8,99
Zadovoljstvo u ritmu salse - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Model primjene obračuna po potpunim troškovima u hotelijerstvu
Autor: Prof. dr. sc. Milena PERŠIĆ
Novo bilanciranje otuđenja dugotrajne imovine
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Vjerodostojnost računa poduzetnika i njihovo potpisivanje
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Primjena kalkulacije u analizi prodajne cijene proizvoda
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec. i prof.
Troškovi službenih putovanja zaposlenika u inozemstvu
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Obračun i isplata plaće po godišnjem obračunu iz dobitka i trinaeste plaće
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prodaja i nabava dugotrajne imovine te povrat PDV-a
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Revizijski rizici
Autor: Mr. sc. Filip BREKALO, dipl. oec. i ovl. rev.
Tarife revizorskih usluga i tržišno natjecanje
Autor: Mr. sc. Damir KRAJAČIĆ, ovl. rev.
Mjerenje fer vrijednosti
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Procjena vrijednosti poduzeća
Autor: Julija MARTINOVIĆ, dipl. oec.
Pružanje turističkih usluga – usluge smještaja putem agencije
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Unos nekretnina u kapital društva od strane pravnih osoba
Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Izuzeće službene osobe u poreznom postupku
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
RRiF-ovi porezni savjeti
Uvjeti i porezni položaj pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu - najam soba, postelja, kampovi
Autori: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu i porezni položaj
Autori: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Kontrola cijena i marža za određene proizvode i usluge
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Deklariranje i označavanje neprehrambenih proizvoda
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Pregled provedbenih propisa iz deviznog poslovanja
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Godišnji odmori u 2007. godini
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Radni sporovi kroz sudsku praksu Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Što treba znati o obračunu plaće
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Putovanje članova Udruge "Hrvatski računovođa" na Kubu
Otkriven spomenik Benediktu Kotruljeviću
Računovodstvo kao podrška poslovnoj izvrsnosti
Stručne obavijesti