Računovodstvo, revizija i financije

Zadovoljstvo u ritmu salse - uvodnik
rrif - 6.2007, str. 13
Model primjene obračuna po potpunim troškovima u hotelijerstvu
rrif - 6.2007, str. 15
Novo bilanciranje otuđenja dugotrajne imovine
rrif - 6.2007, str. 21
Vjerodostojnost računa poduzetnika i njihovo potpisivanje
rrif - 6.2007, str. 27
Primjena kalkulacije u analizi prodajne cijene proizvoda
rrif - 6.2007, str. 36
Troškovi službenih putovanja zaposlenika u inozemstvu
rrif - 6.2007, str. 41
Obračun i isplata plaće po godišnjem obračunu iz dobitka i trinaeste plaće
rrif - 6.2007, str. 51
Prodaja i nabava dugotrajne imovine te povrat PDV-a
rrif - 6.2007, str. 62
Revizijski rizici
rrif - 6.2007, str. 63
Tarife revizorskih usluga i tržišno natjecanje
rrif - 6.2007, str. 67
Mjerenje fer vrijednosti
rrif - 6.2007, str. 71
Procjena vrijednosti poduzeća
rrif - 6.2007, str. 73
Pružanje turističkih usluga – usluge smještaja putem agencije
rrif - 6.2007, str. 79
Unos nekretnina u kapital društva od strane pravnih osoba
rrif - 6.2007, str. 88
Izuzeće službene osobe u poreznom postupku
rrif - 6.2007, str. 92
RRiF-ovi porezni savjeti
rrif - 6.2007, str. 96
Uvjeti i porezni položaj pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu - najam soba, postelja, kampovi
rrif - 6.2007, str. 100
Pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu i porezni položaj
rrif - 6.2007, str. 109
Kontrola cijena i marža za određene proizvode i usluge
rrif - 6.2007, str. 116
Deklariranje i označavanje neprehrambenih proizvoda
rrif - 6.2007, str. 120
Pregled provedbenih propisa iz deviznog poslovanja
rrif - 6.2007, str. 131
Godišnji odmori u 2007. godini
rrif - 6.2007, str. 133
Radni sporovi kroz sudsku praksu Vrhovnog suda Republike Hrvatske
rrif - 6.2007, str. 141
Što treba znati o obračunu plaće
rrif - 6.2007, str. 143
Putovanje članova Udruge "Hrvatski računovođa" na Kubu
rrif - 6.2007, str. 162
Otkriven spomenik Benediktu Kotruljeviću
rrif - 6.2007, str. 164
Računovodstvo kao podrška poslovnoj izvrsnosti
rrif - 6.2007, str. 166
Novi propisi
rrif - 6.2007, str. 169
Stručne obavijesti
rrif - 6.2007, str. 170