Računovodstvo, revizija i financije 7/2007

Web izdanje 8,99
Računovođe na prijestolju slave - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Polugodišnje obveze trgovačkih društava za izvješćivanje i plaćanje poreza i drugih pristojbi tijekom godine
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Plaćanje boravišne pristojbe ovisno o poreznom položaju iznajmljivača
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Financijsko izvješćivanje za međuobračunsko razdoblje od I. do VI. 2007.
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – lipanj 2007.
Autori: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Dragica KUŠEN, dipl. oec.
Razgraničenje osnovnog stada od uzgoja za tržište
Autor: Mr. sc. Marko MANDŽUKIĆ, dipl. oec.
Računovodstvo upravljanja suvlasničkim dijelovima stambene zgrade
Autor: Katica BURIAN, dipl. oec. i ovl. rač.
Primjeri izvještaja o upravljanju stambenim zgradama
Autor: Mario ERCEG, dipl. ing.
Povrat predujma i naknada osiguravajućeg društva
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Polugodišnji izvještaji neprofitnih organizacija za 2007.
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Regres za godišnji odmor u 2007. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Statističko istraživanje na području plaća i materijalnih prava radnika u 2007. (obrazac SPL i TMP)
Autor: Mr. sc. Desanka ŠEGIĆ
Revidiranje mjerenja i objavljivanja fer vrijednosti (I. dio)
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Konceptualni okvir standarda i predočavanje financijskih izvješća
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Komentar pravila za dokumentarne akreditive UCP 600
Autor: Prof. dr. sc. Ljiljana MAUROVIĆ
Skladišnica za žitarice i industrijsko bilje kao osiguranje za kredit
Autor: Mr. sc. Dario DUNKOVIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Opcije - mogućnost primjene
Autor: Hrvoje MATOVINA, dipl. oec.
Efektivno porezno opterećenje trgovačkih društava
Autor: Mr. sc. Nenad KUKIĆ, dipl. oec.
Zahtjev za povrat i preknjiženje pogrešno uplaćenih javnih davanja
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Obračun PDV-a na "inozemne usluge"
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje luksuznih proizvoda
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Sudska praksa u poreznim stvarima
Plaćanje i izmjena mjesečnog predujma poreza na dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Novosti u Zakonu o obrtu
Autor: Dr. sc. Petar SINDIČIĆ
Aktualni problemi primjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Uporaba pečata u poslovnoj praksi
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sprječavanje krize u malim i srednjim poduzećima
Autori: Prof. dr. sc. Nidžara OSMANAGIĆ-BEDENIK
Nikola MAROHNIĆ, dipl. oec.
Upravljanje rizikom i mjerenje izloženosti riziku
Autor: Prof. dr. sc. Jadranka DEŽELJIN
Uvjeti poslovanja inozemnih ulagača u Bosni i Hercegovini
Autor: Mr. sc. Jozo PILJIĆ, dipl. oec.
Stručne obavijesti