Računovodstvo, revizija i financije

Polugodišnje obveze trgovačkih društava za izvješćivanje i plaćanje poreza i drugih pristojbi tijekom godine
rrif - 7.2007, str. 13
Plaćanje boravišne pristojbe ovisno o poreznom položaju iznajmljivača
rrif - 7.2007, str. 19
Financijsko izvješćivanje za međuobračunsko razdoblje od I. do VI. 2007.
rrif - 7.2007, str. 21
Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – lipanj 2007.
rrif - 7.2007, str. 27
Razgraničenje osnovnog stada od uzgoja za tržište
rrif - 7.2007, str. 32
Računovodstvo upravljanja suvlasničkim dijelovima stambene zgrade
rrif - 7.2007, str. 37
Primjeri izvještaja o upravljanju stambenim zgradama
rrif - 7.2007, str. 44
Povrat predujma i naknada osiguravajućeg društva
rrif - 7.2007, str. 48
Polugodišnji izvještaji neprofitnih organizacija za 2007.
rrif - 7.2007, str. 50
Regres za godišnji odmor u 2007. godini
rrif - 7.2007, str. 63
Statističko istraživanje na području plaća i materijalnih prava radnika u 2007. (obrazac SPL i TMP)
rrif - 7.2007, str. 69
Revidiranje mjerenja i objavljivanja fer vrijednosti (I. dio)
rrif - 7.2007, str. 73
Konceptualni okvir standarda i predočavanje financijskih izvješća
rrif - 7.2007, str. 78
Komentar pravila za dokumentarne akreditive UCP 600
rrif - 7.2007, str. 80
Skladišnica za žitarice i industrijsko bilje kao osiguranje za kredit
rrif - 7.2007, str. 85
Opcije - mogućnost primjene
rrif - 7.2007, str. 89
Efektivno porezno opterećenje trgovačkih društava
rrif - 7.2007, str. 98
Zahtjev za povrat i preknjiženje pogrešno uplaćenih javnih davanja
rrif - 7.2007, str. 103
Obračun PDV-a na "inozemne usluge"
rrif - 7.2007, str. 115
Oporezivanje luksuznih proizvoda
rrif - 7.2007, str. 129
Sudska praksa u poreznim stvarima
rrif - 7.2007, str. 137
Plaćanje i izmjena mjesečnog predujma poreza na dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti
rrif - 7.2007, str. 139
Novosti u Zakonu o obrtu
rrif - 7.2007, str. 145
Aktualni problemi primjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
rrif - 7.2007, str. 147
Uporaba pečata u poslovnoj praksi
rrif - 7.2007, str. 152
Sprječavanje krize u malim i srednjim poduzećima
rrif - 7.2007, str. 154
Upravljanje rizikom i mjerenje izloženosti riziku
rrif - 7.2007, str. 163
Uvjeti poslovanja inozemnih ulagača u Bosni i Hercegovini
rrif - 7.2007, str. 172
Novi propisi
rrif - 7.2007, str. 179
Stručne obavijesti
rrif - 7.2007, str. 181