Računovodstvo, revizija i financije 8/2007

Web izdanje 8,99
Plaćanje - uvodnik
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ
Nadzirano računovodstvo bez ovlaštenih računovođa
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Knjiženje naknadno utvrđenih poreza u nadzoru
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveni i porezni položaj kamata
Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Naknada troškova službenog puta nezaposlenima
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Bilančna kozmetika i prepoznavanje lažnih uspjeha
Autor: Dr. sc. Hartmut L. SCHWAB, dipl. oec.
Računovodstvo dodatnih troškova
Autor: Prof. dr. sc. Marko HOČEVAR
Kamate i pozajmice
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Povećane su svote prigodnih nagrada i darova zaposlenicima
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Isplata plaće po sudskoj presudi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti u poslovanju revizora
Autor: Mr. sc. Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Revidiranje mjerenja i objavljivanja fer vrijednosti (II. dio)
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Vijesti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Prepoznavanje i mjerenje rizika u poduzeću
Autor: Prof. dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ
Promidžbene usluge u odnosima s inozemstvom i sudska praksa Europskog suda pravde
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR, dipl. oec.
Izuzimanja i skrivene isplate dobitka u poreznom sustavu i računovodstvenoj evidenciji
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje prihoda i imovine inozemnih obilježja
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Sudska praksa u poreznim stvarima
Snižen PDV na novine i časopise
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Novosti u Zakonu o pružanju usluga u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Zaštita na radu – zakonsko uređenje
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske u radnim sporovima
Strateška analiza ulaganja u informatiku pomoću metode Val IT
Autori: Prof. dr. sc. Mario SPREMIĆ
Đuro TATALOVIĆ, dipl. oec.
Djelo Benedikta Kotruljevića De navigatione (O plovidbi)
Autor: Akademik Vladimir STIPETIĆ
Izvješće o unapređivanju znanja i vještina računovođa - popis ovlaštenih računovođa
Stručne obavijesti
Gospodarska kretanja u RH