Računovodstvo, revizija i financije

Plaćanje - uvodnik
rrif - 8.2007, str. 13
Nadzirano računovodstvo bez ovlaštenih računovođa
rrif - 8.2007, str. 15
Knjiženje naknadno utvrđenih poreza u nadzoru
rrif - 8.2007, str. 21
Računovodstveni i porezni položaj kamata
rrif - 8.2007, str. 26
Naknada troškova službenog puta nezaposlenima
rrif - 8.2007, str. 40
Bilančna kozmetika i prepoznavanje lažnih uspjeha
rrif - 8.2007, str. 49
Računovodstvo dodatnih troškova
rrif - 8.2007, str. 52
Kamate i pozajmice
rrif - 8.2007, str. 62
Povećane su svote prigodnih nagrada i darova zaposlenicima
rrif - 8.2007, str. 65
Isplata plaće po sudskoj presudi
rrif - 8.2007, str. 67
Novosti u poslovanju revizora
rrif - 8.2007, str. 78
Revidiranje mjerenja i objavljivanja fer vrijednosti (II. dio)
rrif - 8.2007, str. 83
Vijesti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
rrif - 8.2007, str. 89
Prepoznavanje i mjerenje rizika u poduzeću
rrif - 8.2007, str. 91
Promidžbene usluge u odnosima s inozemstvom i sudska praksa Europskog suda pravde
rrif - 8.2007, str. 98
Izuzimanja i skrivene isplate dobitka u poreznom sustavu i računovodstvenoj evidenciji
rrif - 8.2007, str. 103
Oporezivanje prihoda i imovine inozemnih obilježja
rrif - 8.2007, str. 109
Sudska praksa u poreznim stvarima
rrif - 8.2007, str. 114
Snižen PDV na novine i časopise
rrif - 8.2007, str. 117
Novosti u Zakonu o pružanju usluga u turizmu
rrif - 8.2007, str. 118
Zaštita na radu – zakonsko uređenje
rrif - 8.2007, str. 128
Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske u radnim sporovima
rrif - 8.2007, str. 135
Strateška analiza ulaganja u informatiku pomoću metode Val IT
rrif - 8.2007, str. 136
Djelo Benedikta Kotruljevića De navigatione (O plovidbi)
rrif - 8.2007, str. 142
Izvješće o unapređivanju znanja i vještina računovođa - popis ovlaštenih računovođa
rrif - 8.2007, str. 145
Novi propisi
rrif - 8.2007, str. 156
Stručne obavijesti
rrif - 8.2007, str. 159
Gospodarska kretanja u RH
rrif - 8.2007, str. 166