Računovodstvo, revizija i financije 9/2007

Web izdanje 8,99
Troškovi financiranja političkih stranaka
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstvo najmova (leasinga)
Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Troškovi stipendija učenicima i studentima
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Knjiženje skladištenja tuđe pšenice i zamjene za brašno
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rač.
Financijski i nefinancijski pokazatelji u procesu povećanja poslovne izvrsnosti
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Objavljivanje povezanih stranaka prema zahtjevima MRS-a 24
Autor: Prof. dr. sc. Ivica PERVAN
Završni računi - odoka
Darovanje i posudba
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Tečajna razlika pri korištenju kredita
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Bolovanje u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti - i dalje po starom
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Revizija u skladu s Europskom direktivom o obveznoj reviziji odvojenih i grupnih financijskih izvješća
Odabir revizora do 30. IX. 2007.
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Poslovna strategija Balanced Business Scorecard
Oblikovanje optimalne strukture izvora sredstava u bankama
Autor: Prof. dr. sc. Antun JURMAN
Provedba Zakona o poticanju ulaganja
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
PDV pri prodaji dobara ispod nabavne cijene
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobitak
Autori: Dr. sc. Sandra ŠVALJEK
Mr. sc. Nenad KUKIĆ, dipl. oec.
Sudska praksa u poreznim stvarima
Izmjena u plaćanju doprinosa obrtničkim komorama
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti u Zakonu o zaštiti potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske - radni sporovi
Ugovor o faktoringu
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Premještanje mjesta stečajnog postupka
Autor: Dragan TOMAŠEVSKI, dipl. oec. i steč. uprav.
Mjesto, svrha i ciljevi kontrolinga
Kako se Dubrovnik vinuo u vrh najrazvijenijih zemalja svijeta (XIII. – XV. stoljeće)
Autor: Akademik Vladimir STIPETIĆ
Razumijemo li se?
Popis ovlaštenih računovođa – Ispravak
Stručne obavijesti