Računovodstvo, revizija i financije 10/2008

Web izdanje 8,99
Lov na jelene - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Određivanje ciljnih troškova u procesu razvoja novog proizvoda
Autori: Mr. sc. Katarina KOTNIK GALIĆ
Zoran GALIĆ, dipl. ing. stro.
Nastanak i uporaba kapitalnih pričuva
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Računovodstvo pripajanja i spajanja društava s ograničenom odgovornošću
Autor: Tamara CIRKVENI, dip. oec.
Vrijednosna usklađenja i otpis tražbina od kupaca
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – rujan 2008.
Autori: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Dragica KUŠEN, dipl. oec.
Primjena Zakona o trgovini
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec.
Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Plaće radnika izaslanih od tuzemnog poslodavca na rad u inozemstvo
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.
Kućne pomoćnice i druge osobe zaposlene u kućanstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Uloga posebnih revizija u korporativnom upravljanju (II. dio)
Autori: Dr. sc. Ivica FILIPOVIĆ
Davor FILIPOVIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Tranzicija za revizorske tvrtke, radno vrijeme i rodiljni dopust
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Zakonske zatezne kamate (1945. - 2008.)
Autor: Mr. sc. Ivan ZELIĆ, dipl. oec.
Analiza osjetljivosti i vjerojatnosti u planiranju investicijskog projekta
Autor: Prof. dr. sc. Jadranko BENDEKOVIĆ
Novosti vezane za izvoz robe s dvojnom namjenom
Autor: Vesna FOCHT, dipl. oec.
PDV kod unosa imovine u društvo, promjene oblika društava te spajanja, pripajanja i podjele društava
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR
Poslovanje i oporezivanje primitaka stalnih sudskih tumača i vještaka
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Zabrana obavljanja djelatnosti kao mjera opreza po Prekršajnom zakonu
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Novosti u korištenju poreznih povlastica
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Prestanak obavljanja samostalne obrtničke djelatnosti – obveznika poreza na dohodak
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Likvidacija obrtničke i druge samostalne djelatnosti – obveznika poreza na dobitak
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Prodaja dobara i pružanje usluga na otvorenom prostoru (II. dio)
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Novi uvjeti za obavljanje ugostiteljskih usluga u kampovima
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Kako prijaviti radnike i ostale osiguranike u obvezno mirovinsko osiguranje
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Pravo na rodiljni dopust i utvrđivanje naknade
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.