Računovodstvo, revizija i financije 11/2008

Web izdanje 8,99
Car je gol - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Zaštita kapitala kao faktor sprječavanja gospodarske krize - Treba li nam zaštitna kamata
Autor: Mr. sc. Branko PARAĆ, dipl. oec.
Kontroling u međunarodnim poslovnim subjektima
Autor: Mr. sc. Davor ŠPAC
Otkup sredstva po isteku ugovora o operativnom najmu (leasingu)
Autor: Tamara CIRKVENI, dip. oec.
Izdavanje i obračun putnog naloga
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo vlastitih udjela i trezorskih dionica
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Dugotrajna nefinancijska imovina
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Športske organizacije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Autorski honorari
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Konačni obračun poreza iz plaća za 2008.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.
Revizija konsolidiranih financijskih izvještaja (s kritičkim osvrtom na MSFI-e i HSFI-e)
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Iz odbora za međunarodne računovodstvene standarde - Odgovornost za kreditnu krizu
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Stroža pravila bankarskog poslovanja
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Novi zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Autor: Ljubica LEKIĆ, dipl. oec.
Platni promet s inozemstvom - plaćanja internetom
Autor: Mr. sc. Marcela KIR, dipl. oec.
Troškovi prijevoza i njihov utjecaj na carinsku vrijednost robe
Autor: Mr. sc. Branka TUĐEN, dipl. oec.
Nastanak porezne obveze u prometu nekretnina stranih osoba u RH
Autor: Mr. sc. Marijana VURAIĆ KUDELJAN
Hrvatski poduzetnici - obveznici PDV-a u inozemstvu
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR, dipl. oec.
Poslovanje i oporezivanje primitaka stalnih sudskih procjenitelja
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ovrha na pokretninama radi naplate poreznog duga
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Odgovori na pitanja iz poreza, računovodstva i drugo
Aktualnosti u primjeni Zakona o trgovini
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Obveze proizvođača i posjednika otpada
Autor: Sandra Vajda, dipl. ing.
Obavljanje nadzora prema novom Zakonu o državnom inspektoratu
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Što donosi Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama
Autor: Ljubica ĐUKANOVIĆ, dipl. iur.
Radni sporovi glede štete, uvjeta rada i sudske nadležnosti
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Poslovni papiri društava i trgovaca pojedinaca
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Istupanje i isključenje člana iz društva s ograničenom odgovornošću
Autor: Dr. sc. Zlatko ĆESIĆ
Novi proračunski nadzor
Autor: Slavica MALENICA, dipl. oec.
Primjena Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Sufinanciranje i kredit
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.