Računovodstvo, revizija i financije

Bilančni iluzionizam i financijska kriza
rrif - 12.2008, str. 14
Zaštitna kamata u funkciji zaštite kapitala
rrif - 12.2008, str. 17
Računovodstveni i porezni položaj zajmova i kamata (I. dio)
rrif - 12.2008, str. 23
Računovodstvo proizvodnje grožđa i vina
rrif - 12.2008, str. 32
Računovodstvo prodaje i transakcije povratnog najma (leasinga)
rrif - 12.2008, str. 38
Troškovi darovanja, promidžbe i reprezentacije
rrif - 12.2008, str. 41
Priprema za izradu godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2008.
rrif - 12.2008, str. 51
Računovodstvo ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava u svjetlu izmijenjenoga MRS-a 39
rrif - 12.2008, str. 56
Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2008.
rrif - 12.2008, str. 66
Odgođeni nerecipročni prihodi
rrif - 12.2008, str. 121
Rekapitulacija podataka o plaćama za postupak kontrole Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
rrif - 12.2008, str. 122
Novosti u doprinosima za obvezna osiguranja od 1. siječnja 2009.
rrif - 12.2008, str. 128
Darivanje radnika i njihove djece povodom predstojećih blagdana
rrif - 12.2008, str. 132
Izmijenjen je i dopunjen Zakon o reviziji
rrif - 12.2008, str. 137
Iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde - Kreditna kriza i MSFI-ji za privatna poduzeća
rrif - 12.2008, str. 143
Zakonodavstvo Europske unije
rrif - 12.2008, str. 144
Godišnji poslovni plan s prikazom ulaganja u novu djelatnost
rrif - 12.2008, str. 145
Proračun EU i gospodarski rast Unije
rrif - 12.2008, str. 159
Financijski inspektorat - nova inspekcija s novim ovlastima
rrif - 12.2008, str. 167
Ulazak i izlazak poduzetnika iz registra obveznika PDV-a
rrif - 12.2008, str. 172
Tko je obveznik upisa u registar obveznika poreza na dohodak (RPO)
rrif - 12.2008, str. 181
Uvod u porezno planiranje – osnovni pojmovi i izvori prava
rrif - 12.2008, str. 191
Prijelaz obrtnika na plaćanje poreza na dobitak i na dvostavno knjigovodstvo
rrif - 12.2008, str. 201
Postupci s PDV-om pri prijelazu "dohodaša" u "dobitaša" i obrnuto
rrif - 12.2008, str. 211
Poslovanje poljoprivrednoga gospodarstva
rrif - 12.2008, str. 215
Proizvodnja i prodaja božićnih drvaca te prodaja pirotehničkih sredstava
rrif - 12.2008, str. 225
Radni sporovi u sudskoj praksi glede zabrane diskriminacije i prestanka ugovora o radu
rrif - 12.2008, str. 233
Dodatne činidbe u društvu s ograničenom odgovornošću
rrif - 12.2008, str. 235
Europski model poslovne izvrsnosti
rrif - 12.2008, str. 240
Darovanje i nabava uz popust
rrif - 12.2008, str. 247