Računovodstvo, revizija i financije 12/2008

Web izdanje 8,99
Drage gospođe, poštovana gospodo! - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Bilančni iluzionizam i financijska kriza
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Zaštitna kamata u funkciji zaštite kapitala
Autor: Mr. sc. Branko PARAĆ, ovl. rev.
Računovodstveni i porezni položaj zajmova i kamata (I. dio)
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo proizvodnje grožđa i vina
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC
Računovodstvo prodaje i transakcije povratnog najma (leasinga)
Autor: Tamara CIRKVENI, dip. oec.
Troškovi darovanja, promidžbe i reprezentacije
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Priprema za izradu godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2008.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstvo ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava u svjetlu izmijenjenoga MRS-a 39
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2008.
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Tamara CIRKVENI, dip. oec.
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Odgođeni nerecipročni prihodi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Rekapitulacija podataka o plaćama za postupak kontrole Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Novosti u doprinosima za obvezna osiguranja od 1. siječnja 2009.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Darivanje radnika i njihove djece povodom predstojećih blagdana
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Izmijenjen je i dopunjen Zakon o reviziji
Autor: Mr. sc. Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde - Kreditna kriza i MSFI-ji za privatna poduzeća
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Zakonodavstvo Europske unije
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Godišnji poslovni plan s prikazom ulaganja u novu djelatnost
Autori: Prof. dr. sc. Marijan CINGULA
Igor PIHIR, dipl. inf.
Kristina BRODAR, dipl. oec.
Proračun EU i gospodarski rast Unije
Autori: Prof. dr. sc. Vinko KANDŽIJA
Igor CVEČIĆ, dipl. oec.
Financijski inspektorat - nova inspekcija s novim ovlastima
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Ulazak i izlazak poduzetnika iz registra obveznika PDV-a
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Tko je obveznik upisa u registar obveznika poreza na dohodak (RPO)
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Uvod u porezno planiranje – osnovni pojmovi i izvori prava
Autor: Mr. sc. Nenad KUKIĆ, dipl. oec.
Prijelaz obrtnika na plaćanje poreza na dobitak i na dvostavno knjigovodstvo
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Postupci s PDV-om pri prijelazu "dohodaša" u "dobitaša" i obrnuto
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Poslovanje poljoprivrednoga gospodarstva
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Proizvodnja i prodaja božićnih drvaca te prodaja pirotehničkih sredstava
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Radni sporovi u sudskoj praksi glede zabrane diskriminacije i prestanka ugovora o radu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Dodatne činidbe u društvu s ograničenom odgovornošću
Autori: Prof. dr. sc. Zlatko ĆESIĆ
Lovorka BLAŽEVIĆ, dipl. oec.
Europski model poslovne izvrsnosti
Autor: Mr. sc. Filip FADIĆ
Darovanje i nabava uz popust
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.