Računovodstvo, revizija i financije 2/2008

Web izdanje 8,99
Pogled s južne strane Alpa - uvodnik
Autor: Prof. dr. sc. Marko HOČEVAR
Financijska i porezna izvješća poduzetnika za 2007. (II. dio)
Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2007. (obrazac PD)
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2007. u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti obračuna u proizvodnoj djelatnosti s rasporedom troškova prema zahtjevima MRS-a 2
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec., prof. i ovl. rač.
Osobitosti pri provođenju godišnjeg popisa i izradi godišnjeg obračuna u hotelijerstvu i ugostiteljstvu
Autori: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Vlado ANDRIJAŠEVIĆ, dipl. oec.
Osobitosti financijskih izvješća prijevozničkih društava
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Završna knjiženja u djelatnosti prodaje automobila, servisa i sličnih usluga
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji obračun u graditeljstvu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Državne potpore – računovodstvene posebnosti u godišnjem obračunu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Osobitosti financijskih izvješća u poljoprivredi za godinu 2007.
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC
Izvješće o stanju društva
Autor: Jasmina OČKO, dipl. oec.
Posebnosti poslovanja u inozemstvu za 2007.
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2007.
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Odnos eksterne revizije i upravljačkih struktura trgovačkog društva
Autor: Dr. sc. Ivica FILIPOVIĆ
Vijesti iz Europske unije
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Kreditni poslovi s inozemstvom - obveza izvješćivanja - što je novo?
Autor: Mr. spec. Ankica KAČAN, dipl. oec.
Sastavljanje obrasca PDV-K – konačni obračun PDV-a za 2007.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijava poreza na dohodak građana za 2007.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obveza plaćanja doprinosa obrtničkim komorama u 2008.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dopuna porezne prijave samostalnih obrtničkih djelatnosti na obrascu DOH za 2007. - iskazivanje potpora za obrazovanje
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prestala je kontrola cijena i marža za određene proizvode i usluge (OC-1 i OC-2)
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Odgovornost trgovca za materijalne nedostatke proizvoda u potrošačkom ugovoru
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Izvanredni otkaz ugovora o radu - sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Pravo na doplatak za djecu
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Zastara tražbina prema ZOO-u i nekim posebnim propisima
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Izrada dugotrajne imovine
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.