Računovodstvo, revizija i financije 3/2008

Web izdanje 8,99
Igra kartama - uvodnik
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, urednik RRiF-a
Uporaba dobitka i pokriće gubitka po godišnjem obračunu za 2007.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Godišnji financijski izvještaj (GFI-POD) za 2007.
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Dostava financijskih izvješća u sudski registar
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Konsolidacija financijskih izvješća
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Utvrđivanje vrijednosti imovine investicijskog fonda
Autor: Blaženka EROR MATIĆ, dipl. oec.
Računovodstvo sitnog inventara
Autor: Tamara CIRKVENI, dip. oec.
Otvaranje knjigovodstvenih računa i evidentiranje početnog stanja
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Uspostava novog računovodstvenog sustava
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Poduzetnička plaća
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.
Jubilarne nagrade
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Porezni i socijalni status pomoraca u međunarodnoj plovidbi
Autor: Tomo ŠNAJDER
Revizorsko razmatranje problematike vremenske neograničenosti poslovanja
Autor: Mr. sc. Robert ZENZEROVIĆ
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Vijesti iz Europske unije
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Metode financijskog odlučivanja o leasingu
Autor: Mr. sc. Katarina KOTNIK GALIĆ
Kada isplatiti dividendu, a kada ne
Autor: Dragan TOMAŠEVSKI, dipl. oec. i steč. uprav.
Financijska izvješća banaka
Autor: Dr. sc. Ivica FILIPOVIĆ
Zaključne napomene u vezi s prijavom poreza na dobitak za 2007.
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Državne potpore za istraživačko-razvojne projekte te obrazovanje i izobrazbu
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Božo LELAS, dipl. oec.
Lokalni porezi koje mogu uvesti gradovi i općine
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ
Otpis poreznog duga i duga za obvezne doprinose
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Porezne obveze u prometu nekretnina koje su evidentirane u popisu DI obrtnika
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Neka pitanja vezana za dobivanje suglasnosti za poslove građenja
Autor: Josip BIENENFELD, dipl. iur.
Novosti u s vezi vođenjem knjige gostiju, popisa gostiju i knjige žalbi
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Odgovori na pitanja iz nadležnosti gospodarske inspekcije
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Redovni poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Razlozi i rok za izvanredni otkaz ugovora o radu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Koncern - aktualna pitanja povezivanja društava
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Kupnja i prodaja zemljišta i naplata potraživanja zemljištem
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Tumačenja temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Autor: Irena CVITANOVIĆ, dipl. iur.
Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi
Autor: Marija PERKOVIĆ, dipl. iur.
Ulaganja u Srbiju – pregled uvjeta poslovanja za hrvatske ulagače
Autor: Dr. sc. Milan NEGOVANOVIĆ
Księga o sztuce handlu (Benedykt Cotruglio)
Autor: Akademik Vladimir STIPETIĆ