Računovodstvo, revizija i financije

Igra kartama - uvodnik
rrif - 3.2008, str. 13
Uporaba dobitka i pokriće gubitka po godišnjem obračunu za 2007.
rrif - 3.2008, str. 15
Godišnji financijski izvještaj (GFI-POD) za 2007.
rrif - 3.2008, str. 28
Dostava financijskih izvješća u sudski registar
rrif - 3.2008, str. 37
Konsolidacija financijskih izvješća
rrif - 3.2008, str. 39
Utvrđivanje vrijednosti imovine investicijskog fonda
rrif - 3.2008, str. 50
Računovodstvo sitnog inventara
rrif - 3.2008, str. 57
Otvaranje knjigovodstvenih računa i evidentiranje početnog stanja
rrif - 3.2008, str. 66
Uspostava novog računovodstvenog sustava
rrif - 3.2008, str. 76
Poduzetnička plaća
rrif - 3.2008, str. 80
Jubilarne nagrade
rrif - 3.2008, str. 86
Porezni i socijalni status pomoraca u međunarodnoj plovidbi
rrif - 3.2008, str. 91
Revizorsko razmatranje problematike vremenske neograničenosti poslovanja
rrif - 3.2008, str. 101
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
rrif - 3.2008, str. 116
Vijesti iz Europske unije
rrif - 3.2008, str. 118
Metode financijskog odlučivanja o leasingu
rrif - 3.2008, str. 121
Kada isplatiti dividendu, a kada ne
rrif - 3.2008, str. 126
Financijska izvješća banaka
rrif - 3.2008, str. 130
Zaključne napomene u vezi s prijavom poreza na dobitak za 2007.
rrif - 3.2008, str. 139
Državne potpore za istraživačko-razvojne projekte te obrazovanje i izobrazbu
rrif - 3.2008, str. 142
Lokalni porezi koje mogu uvesti gradovi i općine
rrif - 3.2008, str. 152
Otpis poreznog duga i duga za obvezne doprinose
rrif - 3.2008, str. 159
Porezne obveze u prometu nekretnina koje su evidentirane u popisu DI obrtnika
rrif - 3.2008, str. 162
Neka pitanja vezana za dobivanje suglasnosti za poslove građenja
rrif - 3.2008, str. 173
Novosti u s vezi vođenjem knjige gostiju, popisa gostiju i knjige žalbi
rrif - 3.2008, str. 177
Odgovori na pitanja iz nadležnosti gospodarske inspekcije
rrif - 3.2008, str. 180
Redovni poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
rrif - 3.2008, str. 186
Razlozi i rok za izvanredni otkaz ugovora o radu
rrif - 3.2008, str. 192
Koncern - aktualna pitanja povezivanja društava
rrif - 3.2008, str. 194
Kupnja i prodaja zemljišta i naplata potraživanja zemljištem
rrif - 3.2008, str. 196
Tumačenja temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
rrif - 3.2008, str. 197
Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi
rrif - 3.2008, str. 202
Ulaganja u Srbiju – pregled uvjeta poslovanja za hrvatske ulagače
rrif - 3.2008, str. 205
Putovanje u Moskvu i St. Petersburg
rrif - 3.2008, str. 217
Księga o sztuce handlu (Benedykt Cotruglio)
rrif - 3.2008, str. 219