RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Proljeće u Hrvatskoj - uvodnik

rrif - 4.2008, str. 17

Započela je primjena Hrvatskih standarda financijskog izvješćivanja

rrif - 4.2008, str. 19

Računovodstvo vremenskih razgraničenja

rrif - 4.2008, str. 26

Promjene u kapitalu trgovačkih društava i plaćanje poreza

rrif - 4.2008, str. 34

Čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga

rrif - 4.2008, str. 43

Smanjenje vrijednosti imovine

rrif - 4.2008, str. 46

Uređenje računovodstva u EU i primjena MSFI-a

rrif - 4.2008, str. 52

Tromjesečni statistički izvještaji u 2008. (za I. – III. predaje se FINA-i do 20. travnja 2008.)

rrif - 4.2008, str. 57

Pravo radnika na staž osiguranja s povećanim trajanjem i obračun obveznih doprinosa

rrif - 4.2008, str. 58

Iz odbora za međunarodne računovodstvene standarde (Poboljšanja MSFI-a i MRS-ova)

rrif - 4.2008, str. 71

Vijesti iz Europske unije

rrif - 4.2008, str. 73

Analiza i struktura investicijskih projekata

rrif - 4.2008, str. 76

Upravljanje kratkotrajnom likvidnošću

rrif - 4.2008, str. 82

Može li doći do kreditnog loma u Hrvatskoj?

rrif - 4.2008, str. 85

Financijska izvješća profitnih centara u bankama

rrif - 4.2008, str. 90

Aktualnosti u mjenjačkom poslovanju

rrif - 4.2008, str. 93

Usluge popravka i servisiranja u sustavu PDV-a

rrif - 4.2008, str. 96

Oporezivanje osobnih automobila, motocikla i zrakoplova posebnim porezom

rrif - 4.2008, str. 103

Oporezivanje nasljedstva i darova

rrif - 4.2008, str. 116

Transfer dobitaka u Austriju, Italiju, Njemačku i Sloveniju

rrif - 4.2008, str. 124

Uvjeti i načini obavljanja trgovine na malo putem interneta

rrif - 4.2008, str. 128

Posebni poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

rrif - 4.2008, str. 133

Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu i otkaz ugovora o radu

rrif - 4.2008, str. 139

Stupio je na snagu zakon o izmjenama i dopunama zakona o trgovačkim društvima

rrif - 4.2008, str. 141

Poduzetničko strateško planiranje

rrif - 4.2008, str. 143

Dugotrajna imovina s nabavnom vrijednošću do 2.000,00 kn i rashod dugotrajne nefinancijske imovine

rrif - 4.2008, str. 149

Plan nabave i određivanje predmeta nabave

rrif - 4.2008, str. 152

Načini nabave u Zakonu o javnoj nabavi

rrif - 4.2008, str. 154

Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna i Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola

rrif - 4.2008, str. 158

Izlet u Moskvu i St. Petersburg

rrif - 4.2008, str. 163
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)