Računovodstvo, revizija i financije

Proljeće u Hrvatskoj - uvodnik
rrif - 4.2008, str. 17
Započela je primjena Hrvatskih standarda financijskog izvješćivanja
rrif - 4.2008, str. 19
Računovodstvo vremenskih razgraničenja
rrif - 4.2008, str. 26
Promjene u kapitalu trgovačkih društava i plaćanje poreza
rrif - 4.2008, str. 34
Čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga
rrif - 4.2008, str. 43
Smanjenje vrijednosti imovine
rrif - 4.2008, str. 46
Uređenje računovodstva u EU i primjena MSFI-a
rrif - 4.2008, str. 52
Tromjesečni statistički izvještaji u 2008. (za I. – III. predaje se FINA-i do 20. travnja 2008.)
rrif - 4.2008, str. 57
Pravo radnika na staž osiguranja s povećanim trajanjem i obračun obveznih doprinosa
rrif - 4.2008, str. 58
Iz odbora za međunarodne računovodstvene standarde (Poboljšanja MSFI-a i MRS-ova)
rrif - 4.2008, str. 71
Vijesti iz Europske unije
rrif - 4.2008, str. 73
Analiza i struktura investicijskih projekata
rrif - 4.2008, str. 76
Upravljanje kratkotrajnom likvidnošću
rrif - 4.2008, str. 82
Može li doći do kreditnog loma u Hrvatskoj?
rrif - 4.2008, str. 85
Financijska izvješća profitnih centara u bankama
rrif - 4.2008, str. 90
Aktualnosti u mjenjačkom poslovanju
rrif - 4.2008, str. 93
Usluge popravka i servisiranja u sustavu PDV-a
rrif - 4.2008, str. 96
Oporezivanje osobnih automobila, motocikla i zrakoplova posebnim porezom
rrif - 4.2008, str. 103
Oporezivanje nasljedstva i darova
rrif - 4.2008, str. 116
Transfer dobitaka u Austriju, Italiju, Njemačku i Sloveniju
rrif - 4.2008, str. 124
Uvjeti i načini obavljanja trgovine na malo putem interneta
rrif - 4.2008, str. 128
Posebni poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
rrif - 4.2008, str. 133
Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu i otkaz ugovora o radu
rrif - 4.2008, str. 139
Stupio je na snagu zakon o izmjenama i dopunama zakona o trgovačkim društvima
rrif - 4.2008, str. 141
Poduzetničko strateško planiranje
rrif - 4.2008, str. 143
Dugotrajna imovina s nabavnom vrijednošću do 2.000,00 kn i rashod dugotrajne nefinancijske imovine
rrif - 4.2008, str. 149
Plan nabave i određivanje predmeta nabave
rrif - 4.2008, str. 152
Načini nabave u Zakonu o javnoj nabavi
rrif - 4.2008, str. 154
Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna i Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola
rrif - 4.2008, str. 158
Izlet u Moskvu i St. Petersburg
rrif - 4.2008, str. 163