Računovodstvo, revizija i financije 4/2008

Web izdanje 8,99
Proljeće u Hrvatskoj - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Započela je primjena Hrvatskih standarda financijskog izvješćivanja
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo vremenskih razgraničenja
Autor: Tamara CIRKVENI, dip. oec.
Promjene u kapitalu trgovačkih društava i plaćanje poreza
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Smanjenje vrijednosti imovine
Autor: Dr. sc. Zoran TODOROVIĆ
Uređenje računovodstva u EU i primjena MSFI-a
Autor: Dr. sc. Marjan ODAR
Tromjesečni statistički izvještaji u 2008. (za I. – III. predaje se FINA-i do 20. travnja 2008.)
Autor: Tamara CIRKVENI, dip. oec.
Pravo radnika na staž osiguranja s povećanim trajanjem i obračun obveznih doprinosa
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.
Iz odbora za međunarodne računovodstvene standarde (Poboljšanja MSFI-a i MRS-ova)
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Vijesti iz Europske unije
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Analiza i struktura investicijskih projekata
Autor: Prof. dr. sc. Jadranko BENDEKOVIĆ
Upravljanje kratkotrajnom likvidnošću
Može li doći do kreditnog loma u Hrvatskoj?
Autor: Prof. dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ
Financijska izvješća profitnih centara u bankama
Autor: Dr. sc. Ivica FILIPOVIĆ
Aktualnosti u mjenjačkom poslovanju
Autor: Zoran JURAK, dipl. oec.
Usluge popravka i servisiranja u sustavu PDV-a
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR, dipl. oec.
Oporezivanje osobnih automobila, motocikla i zrakoplova posebnim porezom
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Oporezivanje nasljedstva i darova
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ, dipl. iur.
Transfer dobitaka u Austriju, Italiju, Njemačku i Sloveniju
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Uvjeti i načini obavljanja trgovine na malo putem interneta
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Posebni poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu i otkaz ugovora o radu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Stupio je na snagu zakon o izmjenama i dopunama zakona o trgovačkim društvima
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Poduzetničko strateško planiranje
Autor: Prof. dr. sc. Marko KOLAKOVIĆ
Dugotrajna imovina s nabavnom vrijednošću do 2.000,00 kn i rashod dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Plan nabave i određivanje predmeta nabave
Autor: Dragica MARKANOVIĆ, dipl. iur.
Načini nabave u Zakonu o javnoj nabavi
Autor: Davor MIKAC, dipl. oec.
Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna i Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola
Autor: Mr. sc. Gordana PARAĆ, dipl. iur.