RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Pekari novih vrijednosti - uvodnik

rrif - 5.2008, str. 15

Novi financijski izvještaji poduzetnika, novi računski (kontni) plan

rrif - 5.2008, str. 17

Primjena novih MSFI-a 6 i MSFI-a 7

rrif - 5.2008, str. 23

Ulaganja u nekretnine

rrif - 5.2008, str. 28

Računovodstvo podjele društva kapitala s osnivanjem novog društva

rrif - 5.2008, str. 35

Vrednovanje financijskih ulaganja i pravila za konsolidaciju financijskih izvješća

rrif - 5.2008, str. 41

Problemi u primjeni MSFI-a u Europskoj uniji

rrif - 5.2008, str. 45

Značenje troškova za planiranje i nadzor poslovanja (I. dio)

rrif - 5.2008, str. 51

Odlučivanje o troškovima na temelju alternativnog izbora

rrif - 5.2008, str. 58

Transferi i ugovori o djelu

rrif - 5.2008, str. 63

Studentski centri

rrif - 5.2008, str. 66

Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (Prikazivanje financijskih izvještaja i standardi za mala i srednje velika društva)

rrif - 5.2008, str. 71

Proračun ulaganja u kratkotrajnu imovinu

rrif - 5.2008, str. 76

Optimalizacija strukture obrtnog kapitala

rrif - 5.2008, str. 83

Oporezivanje turističkih usluga

rrif - 5.2008, str. 88

Rad po ugovoru o djelu

rrif - 5.2008, str. 96

Zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobitak u EU

rrif - 5.2008, str. 104

Nova carinska i porezna oslobođenja na temelju financijske pomoći dobivene od Europske zajednice

rrif - 5.2008, str. 110

Posebnosti u obavljanju odvjetničke i javnobilježničke djelatnosti

rrif - 5.2008, str. 120

Oslobođenja od plaćanja carine za gospodarske subjekte

rrif - 5.2008, str. 130

Označivanje hrane prema novom Pravilniku

rrif - 5.2008, str. 137

Obavijest o proizvodu i označivanje tekstilnih proizvoda i obuće

rrif - 5.2008, str. 145

Novi uvjeti za pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu

rrif - 5.2008, str. 152

Sezonski radnici, zdravstveno i produženo mirovinsko osiguranje

rrif - 5.2008, str. 157

Promjena ugovora o radu

rrif - 5.2008, str. 165

Otkaz ugovora o radu - praksa Vrhovnoga suda Republike Hrvatske

rrif - 5.2008, str. 169

Akreditiv, bankarska garancija i ugovor „ključ u ruke“ prema izmjenama ZOO-a

rrif - 5.2008, str. 170

Promjene zakona o ustanovama

rrif - 5.2008, str. 174

Posredovanje škole pri kupnji i zamjena dugotrajne nefinancijske imovine

rrif - 5.2008, str. 176

Novi Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

rrif - 5.2008, str. 179

Novi kolektivni ugovor za srednjoškolske ustanove

rrif - 5.2008, str. 181
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)