Računovodstvo, revizija i financije

Pekari novih vrijednosti - uvodnik
rrif - 5.2008, str. 15
Novi financijski izvještaji poduzetnika, novi računski (kontni) plan
rrif - 5.2008, str. 17
Primjena novih MSFI-a 6 i MSFI-a 7
rrif - 5.2008, str. 23
Ulaganja u nekretnine
rrif - 5.2008, str. 28
Računovodstvo podjele društva kapitala s osnivanjem novog društva
rrif - 5.2008, str. 35
Vrednovanje financijskih ulaganja i pravila za konsolidaciju financijskih izvješća
rrif - 5.2008, str. 41
Problemi u primjeni MSFI-a u Europskoj uniji
rrif - 5.2008, str. 45
Značenje troškova za planiranje i nadzor poslovanja (I. dio)
rrif - 5.2008, str. 51
Odlučivanje o troškovima na temelju alternativnog izbora
rrif - 5.2008, str. 58
Transferi i ugovori o djelu
rrif - 5.2008, str. 63
Studentski centri
rrif - 5.2008, str. 66
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (Prikazivanje financijskih izvještaja i standardi za mala i srednje velika društva)
rrif - 5.2008, str. 71
Proračun ulaganja u kratkotrajnu imovinu
rrif - 5.2008, str. 76
Optimalizacija strukture obrtnog kapitala
rrif - 5.2008, str. 83
Oporezivanje turističkih usluga
rrif - 5.2008, str. 88
Rad po ugovoru o djelu
rrif - 5.2008, str. 96
Zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobitak u EU
rrif - 5.2008, str. 104
Nova carinska i porezna oslobođenja na temelju financijske pomoći dobivene od Europske zajednice
rrif - 5.2008, str. 110
Posebnosti u obavljanju odvjetničke i javnobilježničke djelatnosti
rrif - 5.2008, str. 120
Oslobođenja od plaćanja carine za gospodarske subjekte
rrif - 5.2008, str. 130
Označivanje hrane prema novom Pravilniku
rrif - 5.2008, str. 137
Obavijest o proizvodu i označivanje tekstilnih proizvoda i obuće
rrif - 5.2008, str. 145
Novi uvjeti za pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu
rrif - 5.2008, str. 152
Sezonski radnici, zdravstveno i produženo mirovinsko osiguranje
rrif - 5.2008, str. 157
Promjena ugovora o radu
rrif - 5.2008, str. 165
Otkaz ugovora o radu - praksa Vrhovnoga suda Republike Hrvatske
rrif - 5.2008, str. 169
Akreditiv, bankarska garancija i ugovor „ključ u ruke“ prema izmjenama ZOO-a
rrif - 5.2008, str. 170
Promjene zakona o ustanovama
rrif - 5.2008, str. 174
Posredovanje škole pri kupnji i zamjena dugotrajne nefinancijske imovine
rrif - 5.2008, str. 176
Novi Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi
rrif - 5.2008, str. 179
Novi kolektivni ugovor za srednjoškolske ustanove
rrif - 5.2008, str. 181