Računovodstvo, revizija i financije 5/2008

Web izdanje 8,99
Pekari novih vrijednosti - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Novi financijski izvještaji poduzetnika, novi računski (kontni) plan
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Primjena novih MSFI-a 6 i MSFI-a 7
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Ulaganja u nekretnine
Autor: Tamara CIRKVENI, dip. oec.
Računovodstvo podjele društva kapitala s osnivanjem novog društva
Autor: Jasna VUK, dipl. oec.
Vrednovanje financijskih ulaganja i pravila za konsolidaciju financijskih izvješća
Autor: Dr. sc. Tatjana HORVAT
Problemi u primjeni MSFI-a u Europskoj uniji
Autor: Dr. sc. Milan NEGOVANOVIĆ
Značenje troškova za planiranje i nadzor poslovanja (I. dio)
Autor: Prof. dr. sc. Marko HOČEVAR
Odlučivanje o troškovima na temelju alternativnog izbora
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Transferi i ugovori o djelu
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Studentski centri
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (Prikazivanje financijskih izvještaja i standardi za mala i srednje velika društva)
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Novo smanjivanje administrativnog tereta kompanijama
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Proračun ulaganja u kratkotrajnu imovinu
Autor: Prof. dr. sc. Jadranko BENDEKOVIĆ
Optimalizacija strukture obrtnog kapitala
Autor: Mr. sc. Katarina KOTNIK GALIĆ
Oporezivanje turističkih usluga
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Rad po ugovoru o djelu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobitak u EU
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Nova carinska i porezna oslobođenja na temelju financijske pomoći dobivene od Europske zajednice
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti u obavljanju odvjetničke i javnobilježničke djelatnosti
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Oslobođenja od plaćanja carine za gospodarske subjekte
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Označivanje hrane prema novom Pravilniku
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Obavijest o proizvodu i označivanje tekstilnih proizvoda i obuće
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Novi uvjeti za pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Sezonski radnici, zdravstveno i produženo mirovinsko osiguranje
Autori: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Promjena ugovora o radu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Otkaz ugovora o radu - praksa Vrhovnoga suda Republike Hrvatske
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Akreditiv, bankarska garancija i ugovor „ključ u ruke“ prema izmjenama ZOO-a
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR
Promjene zakona o ustanovama
Autor: Goran LOJE, dipl. iur.
Posredovanje škole pri kupnji i zamjena dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Novi Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi
Novi kolektivni ugovor za srednjoškolske ustanove