Računovodstvo, revizija i financije 6/2008

Web izdanje 8,99
Dramatično otvoreno - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Računovodstvo dugotrajne imovine namijenjene prodaji
Autor: Tamara CIRKVENI, dip. oec.
Računovodstvo zastupničke prodaje robe
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Računovodstvo darovnih bonova
Autor: Dubravka KOPUN, dipl. oec. i ovl. rev.
Raspodjela neizravnih rashoda
Autor: Mr. sc. Tomislav BROZOVIĆ, dipl. oec.
Objavljivanje financijskih rizika prema MSFI-u 7
Autor: Dr. sc. Tatjana HORVAT
Značenje troškova za planiranje i nadzor poslovanja (II. dio)
Autor: Prof. dr. sc. Marko HOČEVAR
Paradoksi primjene Hrvatskih standarda financijskog izvješćivanja
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Revalorizacija i nabava dugotrajne imovine
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Naknade plaće radnicima za vrijeme bolovanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.
Utvrđivanje dohotka od dodjele i opcijske kupnje vlastitih dionica
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Minimalna plaća prema novom propisu
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Najavljena revizija europskih smjernica
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Financijski omjeri i prag rentabilnosti
Autor: Prof. dr. sc. Jadranko BENDEKOVIĆ
Pravna (ne)valjanost nekih odredaba u kreditnim i sličnim financijskim ugovorima
Autori: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Marijan MILETIĆ, dipl. iur.
Neoporezivi primitci u sustavu poreza na dohodak
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Božo LELAS, dipl. oec.
Pravno motrište poreznog nadzora
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Osobni identifikacijski broj
Autori: Mr. sc. Marijana VURAIĆ KUDELJAN
Mr. sc. Zlatko FABIJANČIĆ
Oporezivanje dobitka u Bosni i Hercegovini
Autor: Mr. sc. Jozo PILJIĆ, dipl. oec.
Zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobitak u Europskoj uniji (II. dio)
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Trošarinsko zakonodavstvo Europske unije
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Naknade za bolovanje obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.
Izmjena u plaćanju doprinosa obrtničkim komorama
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Što donosi novi Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastice
Autori: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Olga LUI
Rokovi usklade propisa u ugostiteljstvu i turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Upućivanje radnika na novo mjesto rada za vrijeme trajanja sezone
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Novosti u mirovinskom osiguranju
Autor: Vlatko MRŠA, dipl. iur.
Izvanredni otkaz ugovora o radu – sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske o razlozima za otkaz
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Interna realizacija i dani jamstveni polozi
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost u 2008.
Autor: Bernardica RUBČIĆ, dipl. iur.