Računovodstvo, revizija i financije

Dramatično otvoreno - uvodnik
rrif - 6.2008, str. 13
Računovodstvo dugotrajne imovine namijenjene prodaji
rrif - 6.2008, str. 15
Računovodstvo zastupničke prodaje robe
rrif - 6.2008, str. 20
Računovodstvo darovnih bonova
rrif - 6.2008, str. 28
Raspodjela neizravnih rashoda
rrif - 6.2008, str. 31
Objavljivanje financijskih rizika prema MSFI-u 7
rrif - 6.2008, str. 37
Značenje troškova za planiranje i nadzor poslovanja (II. dio)
rrif - 6.2008, str. 41
Paradoksi primjene Hrvatskih standarda financijskog izvješćivanja
rrif - 6.2008, str. 47
Revalorizacija i nabava dugotrajne imovine
rrif - 6.2008, str. 51
Naknade plaće radnicima za vrijeme bolovanja
rrif - 6.2008, str. 53
Utvrđivanje dohotka od dodjele i opcijske kupnje vlastitih dionica
rrif - 6.2008, str. 69
Minimalna plaća prema novom propisu
rrif - 6.2008, str. 78
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
rrif - 6.2008, str. 79
Najavljena revizija europskih smjernica
rrif - 6.2008, str. 81
Financijski omjeri i prag rentabilnosti
rrif - 6.2008, str. 85
Pravna (ne)valjanost nekih odredaba u kreditnim i sličnim financijskim ugovorima
rrif - 6.2008, str. 91
Neoporezivi primitci u sustavu poreza na dohodak
rrif - 6.2008, str. 99
Pravno motrište poreznog nadzora
rrif - 6.2008, str. 106
Osobni identifikacijski broj
rrif - 6.2008, str. 114
Oporezivanje dobitka u Bosni i Hercegovini
rrif - 6.2008, str. 120
Zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobitak u Europskoj uniji (II. dio)
rrif - 6.2008, str. 124
Trošarinsko zakonodavstvo Europske unije
rrif - 6.2008, str. 128
Naknade za bolovanje obrtnika i slobodnih zanimanja
rrif - 6.2008, str. 145
Izmjena u plaćanju doprinosa obrtničkim komorama
rrif - 6.2008, str. 150
Što donosi novi Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastice
rrif - 6.2008, str. 151
Rokovi usklade propisa u ugostiteljstvu i turizmu
rrif - 6.2008, str. 158
Upućivanje radnika na novo mjesto rada za vrijeme trajanja sezone
rrif - 6.2008, str. 163
Novosti u mirovinskom osiguranju
rrif - 6.2008, str. 166
Interna realizacija i dani jamstveni polozi
rrif - 6.2008, str. 171
Povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost u 2008.
rrif - 6.2008, str. 172