Računovodstvo, revizija i financije 7/2008

Web izdanje 8,99
Zatvorite prozore - uvodnik
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ
Financijsko izvješćivanje tijekom godine
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Amortizacija osnovnog stada
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rev.
Računovodstveni postupci revalorizacije dugotrajne imovine
Autor: Tamara CIRKVENI, dip. oec.
Predračuni, radni nalozi, kamate na predujmove, zamjena proizvoda i sniženja prema Zakonu o zaštiti potrošača
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Uzorci i trgovačka roba kao promidžba (1+1 gratis)
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Računovodstvo društva u stečaju
Autor: Jasna VUK, dipl. oec.
Prihodi od darova
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Obračun plaća koje se isplaćuju poslije 1. srpnja 2008.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.
Regres za godišnji odmor u 2008.
Autori: Mr. sc. Desanka ŠEGIĆ, dipl. oec.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Donesen je Zakon o minimalnoj plaći
Autor: Mr. sc. Desanka ŠEGIĆ
Međunarodni standardi financijskog izvještavanja za privatna poduzeća
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Nove smjernice na području radnog zakonodavstva
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Povrat PDV-a stranim državljanima u okviru osobnog putničkog prometa
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Podnošenje zahtjeva za promjenom visine predujma poreza na dobitak u 2008
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Skraćen rok za plaćanje PDV-a pri uvozu dobara
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dokumentacija transfernih cijena
Autori: Doc. dr. sc. Marian-Raimund WAKOUNIG
Mr. sc. Ivica MLADINEO, dipl. oec.
Johanes Petar STIPSITS
Porezno savjetništvo
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Porezni položaj usluga između matice i podružnice
Autor: Mr. sc. Bojan HUZANIĆ, dipl. iur.
Aktualne izmjene carinskih propisa i mogućnost odobravanja odgode plaćanja duga
Autor: Sanja ŠENIČNJAK, dipl. iur.
Novosti u odgovornosti trgovca za materijalne nedostatke i jamstva za ispravnost proizvoda
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Aktualnosti vezane za godišnji odmor
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ, dipl. iur.
Evidentiranje podataka o stažu osiguranja - mirovinskoj osnovici
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Sudska praksa Vrhovnog suda RH - Radni sporovi
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Projektni kontroling
Autor: Prof. dr. sc. Nidžara OSMANAGIĆ-BEDENIK
Krađa dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Prijelaz iz NKD 2002. na NKD 2007.