Računovodstvo, revizija i financije

Zatvorite prozore - uvodnik
rrif - 7.2008, str. 15
Financijsko izvješćivanje tijekom godine
rrif - 7.2008, str. 17
Amortizacija osnovnog stada
rrif - 7.2008, str. 34
Računovodstveni postupci revalorizacije dugotrajne imovine
rrif - 7.2008, str. 41
Predračuni, radni nalozi, kamate na predujmove, zamjena proizvoda i sniženja prema Zakonu o zaštiti potrošača
rrif - 7.2008, str. 47
Uzorci i trgovačka roba kao promidžba (1+1 gratis)
rrif - 7.2008, str. 57
Računovodstvo društva u stečaju
rrif - 7.2008, str. 62
Prihodi od darova
rrif - 7.2008, str. 71
Obračun plaća koje se isplaćuju poslije 1. srpnja 2008.
rrif - 7.2008, str. 73
Regres za godišnji odmor u 2008.
rrif - 7.2008, str. 77
Donesen je Zakon o minimalnoj plaći
rrif - 7.2008, str. 84
Međunarodni standardi financijskog izvještavanja za privatna poduzeća
rrif - 7.2008, str. 87
Nove smjernice na području radnog zakonodavstva
rrif - 7.2008, str. 89
Povrat PDV-a stranim državljanima u okviru osobnog putničkog prometa
rrif - 7.2008, str. 92
Podnošenje zahtjeva za promjenom visine predujma poreza na dobitak u 2008
rrif - 7.2008, str. 101
Skraćen rok za plaćanje PDV-a pri uvozu dobara
rrif - 7.2008, str. 107
Dokumentacija transfernih cijena
rrif - 7.2008, str. 109
Porezno savjetništvo
rrif - 7.2008, str. 115
Porezni položaj usluga između matice i podružnice
rrif - 7.2008, str. 121
Aktualne izmjene carinskih propisa i mogućnost odobravanja odgode plaćanja duga
rrif - 7.2008, str. 123
Novosti u odgovornosti trgovca za materijalne nedostatke i jamstva za ispravnost proizvoda
rrif - 7.2008, str. 131
Aktualnosti vezane za godišnji odmor
rrif - 7.2008, str. 137
Evidentiranje podataka o stažu osiguranja - mirovinskoj osnovici
rrif - 7.2008, str. 143
Projektni kontroling
rrif - 7.2008, str. 157
Krađa dugotrajne nefinancijske imovine
rrif - 7.2008, str. 165
Prijelaz iz NKD 2002. na NKD 2007.
rrif - 7.2008, str. 166