Računovodstvo, revizija i financije 8/2008

Web izdanje 8,99
Pijesak u glavi - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Kreativno računovodstvo i njegov utjecaj na financijske izvještaje
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Računovodstvene politike malih i srednjih društava
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Promijenjen je Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo dugotrajne financijske imovine
Autor: Jasna VUK, dipl. oec.
Faktoring – prodaja tražbina radi financiranja poslovanja
Autor: Tamara CIRKVENI, dip. oec.
Procjena dugotrajne imovine po fer vrijednosti – da ili ne?
Autor: Dr. sc. Milan NEGOVANOVIĆ
Praktikum neprofitnog računovodstva - predujmovi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
(Ne)oporezive potpore radnicima
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Zdravstvena zaštita i naknada plaće u slučaju ozljeda na radu i profesionalne bolesti
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.
Uloga posebnih revizija u korporativnom upravljanju (I. dio)
Autor: Dr. sc. Ivica FILIPOVIĆ
CAPM model i trošak kapitala
Autor: Prof. dr. sc. Jadranko BENDEKOVIĆ
Efektivna kamatna stopa
Autor: Mr. sc. Tomislav BROZOVIĆ, dipl. oec.
Porezni učinci na poslovanje trgovačkih društava ulaskom u Europsku uniju
Primitci na koje se ne plaća porez na dohodak
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Božo LELAS, dipl. oec.
Obvezna osiguranja, doprinosi i oporezivanje primitaka športaša (I. dio)
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Tomo ŠNAJDER
Prodaja dobara i pružanje usluga na otvorenom prostoru (I.)
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Što donosi novi Zakon o doprinosima od 1. siječnja 2009.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sklapanje okvirnog sporazuma provedbom otvorenog postupka javne nabave
Autor: Davor MIKAC, dipl. oec.
Primljena odobrenja i obračun službenog puta
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Inflacija i usporavanje gospodarstva
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.