Računovodstvo, revizija i financije

Molim, probudite se! - uvodnik
rrif - 9.2008, str. 17
Računovodstvo dugotrajnih potraživanja
rrif - 9.2008, str. 19
Računovodstvo poreza na dobitak malih i srednjih društava
rrif - 9.2008, str. 26
Financijski pokazatelji u bankarskim modelima za procjenu boniteta trgovačkih društava
rrif - 9.2008, str. 35
Prijam robe ili materijala u skladište i kalkulacija nabavne cijene
rrif - 9.2008, str. 43
Troškovi stipendija učenicima i studentima
rrif - 9.2008, str. 54
Kredit
rrif - 9.2008, str. 62
Kako primjeniti Zakon o minimalnoj plaći, Zakon o radu i kolektivne ugovore
rrif - 9.2008, str. 63
Novosti kod ovrhe na plaći
rrif - 9.2008, str. 68
Oporezivanje plaća izaslanih radnika u Republiku Hrvatsku
rrif - 9.2008, str. 74
Značenje interne revizije za uspješnost poslovanja društva
rrif - 9.2008, str. 80
Odgovornost revizora
rrif - 9.2008, str. 84
Rasprava i zaključci MSFI-a za privatna poduzeća
rrif - 9.2008, str. 91
Mjere za unapređenje poslovanja u EU
rrif - 9.2008, str. 93
Utjecaj inflacije i PDV-a na likvidnost investicijskog projekta
rrif - 9.2008, str. 96
Modificirana interna stopa rentabilnosti u ocjeni investicijskih projekata
rrif - 9.2008, str. 103
Primjena odabranih statističkih modela u predviđanju poslovnih rezultata
rrif - 9.2008, str. 108
Tržišna vrijednost kao osnovica za obračun PDV-a između povezanih osoba
rrif - 9.2008, str. 115
Trendovi u oporezivanju na području Europske unije
rrif - 9.2008, str. 119
Športaši u poreznom sustavu i sustavu obveznih osiguranja (II. dio)
rrif - 9.2008, str. 123
Uvjeti za obavljanje turističkih usluga u nautičkom turizmu
rrif - 9.2008, str. 131
Isplata otpremnine radniku koji odlazi u invalidsku mirovinu
rrif - 9.2008, str. 133
Otpremnina – sudska praksa
rrif - 9.2008, str. 136
Osiguranje prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
rrif - 9.2008, str. 138
Odgovornost uprave trgovačkog društva
rrif - 9.2008, str. 140
Menadžment kvalitete, poslovna izvrsnost i konkurentnost
rrif - 9.2008, str. 150
Devizni račun i otpust duga
rrif - 9.2008, str. 155