Računovodstvo, revizija i financije 9/2008

Web izdanje 8,99
Molim, probudite se! - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Računovodstvo dugotrajnih potraživanja
Autor: Jasna VUK, dipl. oec.
Računovodstvo poreza na dobitak malih i srednjih društava
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Financijski pokazatelji u bankarskim modelima za procjenu boniteta trgovačkih društava
Autori: Prof. dr. sc. Ivica PERVAN
Boris Peko, dipl. oec.
Prijam robe ili materijala u skladište i kalkulacija nabavne cijene
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Troškovi stipendija učenicima i studentima
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Kompletiranje isprava uz GFI-POD za 2007.
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Kredit
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Kako primjeniti Zakon o minimalnoj plaći, Zakon o radu i kolektivne ugovore
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Novosti kod ovrhe na plaći
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ, dipl. iur.
Oporezivanje plaća izaslanih radnika u Republiku Hrvatsku
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Značenje interne revizije za uspješnost poslovanja društva
Autor: Dr. sc. Tatjana HORVAT
Odgovornost revizora
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Rasprava i zaključci MSFI-a za privatna poduzeća
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Mjere za unapređenje poslovanja u EU
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Utjecaj inflacije i PDV-a na likvidnost investicijskog projekta
Autor: Mr. sc. Tomislav BROZOVIĆ, dipl. oec.
Modificirana interna stopa rentabilnosti u ocjeni investicijskih projekata
Autor: Prof. dr. sc. Jadranko BENDEKOVIĆ
Primjena odabranih statističkih modela u predviđanju poslovnih rezultata
Autor: Mr. sc. Katarina KOTNIK GALIĆ
Tržišna vrijednost kao osnovica za obračun PDV-a između povezanih osoba
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR
Trendovi u oporezivanju na području Europske unije
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Športaši u poreznom sustavu i sustavu obveznih osiguranja (II. dio)
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Tomo ŠNAJDER
Uvjeti za obavljanje turističkih usluga u nautičkom turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Isplata otpremnine radniku koji odlazi u invalidsku mirovinu
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Otpremnina – sudska praksa
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Osiguranje prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
Autor: Jasna VUK, dipl. oec.
Odgovornost uprave trgovačkog društva
Autor: Dr. sc. Neven CIRKVENI
Menadžment kvalitete, poslovna izvrsnost i konkurentnost
Autor: Prof. dr. sc. Ivanka AVELINI-HOLJEVAC
Devizni račun i otpust duga
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.