Računovodstvo, revizija i financije 1/2009

Web izdanje 8,99
Uvodnik: Bolje i više
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev. - glavni urednik
Godišnja porezna i financijska izvješća poduzetnika za 2008.
I. Obveznici i rokovi za izradu i dostavu financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2008.
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
II. KONAČNI OBRAČUN NAKNADA ZA ŠUME, TURISTIČKE ČLANARINE I SPOMENIČKE RENTE ZA 2008.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
III. KNJIŽENJE MANJKOVA NA TEMELJU GODIŠNJEG POPISA (INVENTURE)
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
IV. GODIŠNJI OBRAČUN AMORTIZACIJE I VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE D.I. ZA 2008.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
V. SAS­TAVL­JAN­JE GO­DIŠN­JE PRI­JA­VE PO­RE­ZA NA DO­BI­TAK ZA 2008. (Ob­razac PD)
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
VI. SAS­TAVL­JAN­JE RAČU­NA DO­BITKA I GU­BITKA ZA 2008. (za sve poduzetnike)
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
VII. SASTAVLJANJE BILANCE NA DAN 31. XII. 2008. (za sve poduzetnike)
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
VIII. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
IX. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
X. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA
Autor: Mr. sc. Vlado ANDRIJAŠEVIĆ, dipl. oec.
XI. POSEBNOSTI GODIŠNJEG OBRAČUNA U
Autor: Matilda VLAH, dipl. oec. i ovl. rač.
XII. FINANCIJSKA IZVJEŠĆA INVESTICIJSKIH FONDOVA I DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
XIII. GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI BANAKA ZA 2008.
Autor: Mr. sc. Đurđica HARAMIJA, ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstvo proizvodnje jaja
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC
Računovodstvo predstavništva tuzemnog društva u inozemstvu
Autor: Tamara CIRKVENI, dip. oec.
Potraživanja od članova i nesigurna potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Doprinosi na plaće, drugi dohodak i dohodak od imovine i imovinskih prava u 2009.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obračun posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2008.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak - odbitci i obveze u vezi s dohotcima pomoraca
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Globalna financijska kriza
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Novosti za banke, revizore i osiguravatelje
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Državne potpore i javno-privatno partnerstvo
Autor: Zlatan JANEŠ, dipl. oec. i ovl. int. rev.
Novosti u poslovanju slobodnih zona
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Poslovanje s inozemstvom u 2009.
Autor: Mr. sc. Marcela KIR, dipl. oec.
Novi Opći porezni zakon
Autori: Mr. sc. Marijana VURAIĆ KUDELJAN
Davorka Štimac, dipl.iur
Uvođenje osobnoga identifikacijskog broja
Autori: Mr. sc. Ivica MLADINEO, dipl. oec.
Mr. sc. Marijana VURAIĆ KUDELJAN
Posebni porezi - godišnja izvješća i obveze proizvođača i uvoznika za 2008.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti kod oporezivanja cigareta posebnim porezom
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Poslovanje frizera, pedikera i kozmetičara – obveznika poreza na dohodak
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Primjena Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Prava za vrijeme nezaposlenosti od 1. siječnja 2009.
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Radni sporovi – otkazi i sudska praksa
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Poslovi, nadležnost i prestanak mandata izvršnog direktora
Autor: Akademik Jakša BARBIĆ
Nema više obveze do 31. siječnja izvješćivati o knjizi poslovnih udjela
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Modeli ugovora o zapošljavanju i nagrađivanju izvršnog direktora
Autor: Mr. sc. Esad ČOLAKOVIĆ, dipl. oec.
Bolovanje i primljeni kredit
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.