Računovodstvo, revizija i financije 11/2009

Web izdanje 8,99
Kad bogovi padaju - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Troškovi promidžbe i reprezentacije
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo uređenja okoliša
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Računovodstvo zakupa (najma) i ulaganja u tuđu imovinu
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Postupak osnivanja i početak poslovanja društva s ograničenom odgovornošću
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Valutna klauzula i troškovi službenog puta
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstva u ustanovama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Zajmovi
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Godišnji otpis vrijednosti imovine
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Konačni obračun poreza iz plaća za 2009.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Revizija ulaganja u dionice za trgovanje i dionice raspoložive za prodaju
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rač.
Rasprave o priznavanju prihoda i vlasničkim pravima
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Naknada banaka, računi za potrošače i oglašavanje proizvoda
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Operativno planiranje prodaje
Autor: Mr. sc. Jasmina Očko
Smjernice za izradu godišnjeg plana poslovanja za 2010.
Autor: Mr. sc. Lana ŠKVORC
Projekcija poslovnog rezultata malih i srednjih poduzetnika u traženju kredita
Autor: Dr. sc. Damir JURIČIĆ
Metodologija financijskog restrukturiranja i sanacija trgovačkog društva
Autori: Prof. dr. sc. Ivan MARKOVIĆ
Ivana TOMAS, dipl. oec.
Porez na imovinu – stvarnost ili mit
Autori: Tanja FATUR, mag. oec, univ. spec. oec.
Doc. dr. sc. Saša ŽIVKOVIĆ
Ustupanje ili cesija prava na povrat poreza iz porezno-dužničkog odnosa
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Što donosi novi Zakon o trošarinama
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Oporezivanje bezalkoholnih pića posebnim porezom
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje kave posebnim porezom i označavanje markicama
Autor: Tina PETER
Postupanja s carinskim deklaracijama
Autor: Melita BULJAN, dipl. oec.
Godišnji popis – priprema za godišnji obračun samostalnih obrtničkih djelatnosti i kontrola uvjeta za prijelaz na „dobitaša“
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebni uvjeti za obavljanje direktne prodaje putem zastupnika
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Odgovornost poslodavca za štetu, izvješćivanje o privremenoj nesposobnosti za rad
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Kupoprodaja uz pridržaj prava vlasništva prodavatelja
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Pregled zaključaka uz Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Autor: Tajana DRAKULIĆ
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH
Postupak za zbrinjavanje EE otpada