Računovodstvo, revizija i financije 12/2009

Web izdanje 8,99
Uvodnik: Kolegice i kolege
Autor: Prof. dr. sc. Marijan CINGULA
Utvrđivanje cijena u trgovini na veliko i malo
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvene politike i njihov utjecaj na poslovni i porezni rezultat
Autor: Andreja Švigir, dipl. oec.
Ispravak računovodstvenih pogrešaka
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Osnivanje i računovodstvo podružnica stranih osnivača
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Troškovi darova za financiranje promidžbe predsjedničkih kandidata
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2009.
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Ulaganja zakupnika i ovisni troškovi nabave
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Pripreme za sastavljanje financijskih izvještaja za 2009. u neprofitnom računovodstvu
Autori: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Godišnji popis (inventura)
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Otpis sitnog inventara
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Porezni položaj prigodnih darova
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obvezan sadržaj isplatne liste
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Rekapitulacija podataka o plaćama radi HZMO-ove kontrole i uspostavljanje prijave MPP
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Načelo značajnosti u reviziji financijskih izvještaja
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Računovodstveni standardi i mjerenje fer vrijednosti
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Rasprave o konsolidaciji, financijskim instrumentima i financijskim izvještajima
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Sustav EU fondova u RH i mogućnosti korištenja
Autor: Ana FRESL, dipl. oec. i MBA
Harmonizacija načina plaćanja i nasljeđivanja u EU
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Novi Zakon o platnom prometu
Autor: Mr. sc. Miroslav GREGUREK
Ekonomska procjena za dodjelu državne potpore
Autor: Zlatan JANEŠ, dipl. oec.
Tko su obveznici PDV-a prema izmjenama Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2010.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obilježja carinskih i poreznih oslobođenja pri uvozu robe od 1. siječnja 2010.
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Izvješćivanje o uslugama s inozemstvom od 2010.
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Način obračunavanja, plaćanja i izvješćivanja o plaćenom posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijelaz „dohodaša“ u „dobitaša“ i obrnuto – porezne obveze s motrišta PDV-a
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijelaz obrtnika na plaćanje poreza na dobitak u 2010.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Aktualna pitanja u ugostiteljstvu
Novosti u pravima iz zdravstvenog osiguranja
Autori: Jasenka Pap, dipl. iur.
Nevenka Mirković, dipl. iur.
Postupanje u slučajevima ozljede na radu
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sklapanje i valjanost ugovora o radu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Zajednička ulaganja - struktura i sadržaj ugovora
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Njemački pogledi na ekonomsku i financijsku krizu
Autor: Tatjana GRBAC, dipl. iur.
Posljedice svjetske financijske krize i potreba reforme MMF-a
Autor: Prof. dr. sc. Zoran JAŠIĆ
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.