Računovodstvo, revizija i financije 3/2009

Web izdanje 8,99
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2008.
Autor: Dragutin Kovačić, dipl. oec.
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statističke potrebe
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Izvještaj o novčanom tijeku - direktna (izravna) metoda
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Konsolidacija financijskih izvješća
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Smanjenje vrijednosti revalorizirane dugotrajne materijalne imovine
Autor: Tamara CIRKVENI, dip. oec.
Utvrđivanje godišnjih financijskih izvještaja za 2008., uporaba dobitka i pokriće gubitka
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Praćenje troškova proizvodnje pomoćnim računom dobitka i gubitka
Autor: Dr. sc. Dario Dunković
Računovodstveni i porezni položaj kamata (II. dio)
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Plaćanje članarine turističkim zajednicama za 2009.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Valutna klauzula i zamjena imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Nabava imovine na leasing
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Prijava u Registar
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Dopunsko zdravstveno osiguranje i ostale novosti u zdravstvenom osiguranju
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Pročišćeni tekst Zakona o reviziji
Međunarodni standardi financijskog izvještavanja poduzeća koja nemaju javnu odgovornost
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Novosti iz zakonodavstva europske unije
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Procjene razvojnih projekata u poljoprivredi
Autor: Mirjana RADMAN-FUNARIĆ, dipl. oec.
Prag rentabilnosti
Autor: Prof. dr. sc. Jadranko BENDEKOVIĆ
Procjenjivanje rizičnih čimbenika u bankarskoj industriji
Statističko izvještavanje HNB-a o ulaganjima
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Novosti u poreznom postupku (u povodu novog Općeg poreznog zakona)
Autor: Prof. dr. sc. Olivera LONČARIĆ-HORVAT
Državne potpore za istraživačko-razvojne projekte i za obrazovanje
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Božo LELAS, dipl. oec.
Ugovaranje promjene plaće
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Radno vrijeme, obvezni odmori i troškovi službenog puta u prijevozničkoj djelatnosti
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Razlozi za izvanredni otkaz ugovora o radu
Dostavljanje izvješća o javnoj nabavi za 2008.
Autor: Ivančica Marinović, dipl. oec.
Načini ustrojavanja unutarnje revizije