Računovodstvo, revizija i financije 4/2009

Web izdanje 8,99
Aktualnosti pri obračunu poreza na dobitak i priprema GFI-ja za javnu objavu
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Tamara CIRKVENI, dip. oec.
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – ožujak 2009.
Autori: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Dragica KUŠEN, dipl. oec.
Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze
Autor: Mr. sc. Dubravka Kopun (ml.)
Rezerviranja za otpremnine
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Bilančna kozmetika - dopuštena i nedopuštena “kreativnost” u financijskim i poreznim izvješćima
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Iskazivanje vrijednosti potraživanja i obveza
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo troškova održavanja i ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu
Autor: Tamara CIRKVENI, dip. oec.
Otvaranje knjigovodstvenih računa i evidentiranje početnog stanja prema novom računskom planu
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Promjene pravilnika o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Službeni put radnika
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Plaća iz dobitka, trinaesta plaća i bonus
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Globalna financijska kriza
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
EU je započeo opsežnu reformu financijskih propisa
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Upravljanje potraživanjima od kupaca
Autor: Mr. sc. Marino Brnić, dipl. oec.
Upravljanje financijama društva
Autor: Doc. dr. sc. Jožko PETERLIN
Oslobođenje od PDV-a za dobra i usluge koje se plaćaju iz inozemne novčane donacije i iz potpore EU
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Stope poreza na dodanu vrijednost u Europskoj uniji
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Međunarodno porezno planiranje – tehnike i instrumenti
Autor: Mr. sc. Nenad KUKIĆ, dipl. oec.
Oslobođenje od PDV-a za isporuke diplomatskim i konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama i ostalim stranim osobama u RH
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obračunska plaćanja kod obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Zrinka Damjanović
Izmjena u plaćanju doprinosa obrtničkim komorama
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Zabrana pušenja u javnim prostorima
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Što kontroliraju gospodarski inspektori Državnog inspektorata u inspekcijskom nadzoru ugostiteljskih objekata
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Stanka za dojenje, trudnički i dojenački dopust
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Forma ugovora o radu kao pravne osnove radnog odnosa te primjena najpovoljnijeg prava
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Naplata tražbina iz stečajne mase i ovrha na stečajnoj masi
Autor: Nevenka MARKOVIĆ, dipl. iur.
Primjena Excela u financijskim izračunima
Autori: Mr. sc. Katarina KOTNIK GALIĆ
Kristian Đokić, dipl. ing.
Bojan Radišić, prof.
Bolovanje i otplata kredita iz aktiviranoga dobivenog jamstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.